Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 81, br. 3, str. 68-72
Posebni oblici u institutu saučesništva
Okružni sud, Novi Sad
Ključne reči: krivično pravo; krivično zakonodavstvo; krivično delo; saučesništvo; izvršilac; podstrekač i pomagač
Sažetak
Kada u izvršenju određenog krivičnog dela učestvuje više lica tada govorimo o saučesništvu. Saučesništvo predstavlja poseban institut krivičnog prava koji se određuje saglasno određenim principima kaznene politike i zadataka krivičnog zakonodavstva određene države. Učestvovanje vise lica u izvršenju krivičnog dela predstavlja poseban oblik kriminaliteta koji je za društvo opasniji od kriminaliteta koji se ostvaruje delovanjem jednog lica. Ono ne predstavlja ne-i samostalni osnov krivične odgovornosti, ali je poseban oblik izvršenja krivičnog dela. Saučesništvo u širem smislu obuhvata sva krivična dela kod kojih učestvuje više lica bez obzira kakva je njihova uloga i doprinos u njihovom izvršenju. Ono se deli na saizvršilaštvo i saučesništvo u užem smislu, koje se pojavljuje kao podstrekavanje i pomaganje. U krivičnom zakonodavstvu ima dela koja pretpostavljaju učešće vise lica bez kojih se krivično delo ne može izvršiti. Ovde je učešće vise lica nužno da bi uopšte postojalo krivično delo. Poseban oblik saučesništva predstavljaju nužno saučesništvo, komplot ili zavera, banda i kriminalna grupa. Posebni oblici saučesništva se nalaze inkriminisani u Posebnom delu Krivičnog zakonika, jer to proizilazi iz same definicije ili opisa određenog krivičnog dela.
Reference
Čejović, B.M. (1985) Krivično pravo u sudskoj praksi. Beograd: Jugoslovenski zavod za produktivnost rada
Jevtić, D.M. (1951) Sudska psihopatologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Srzentić, N., Stajić, A. (1955) Krivično pravo. Beograd, Opšti deo
Tahović, J.Đ. (1957) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Savremena administracija
Teofilović, S. (1995) Pravna priroda instituta saučesništva u uporednom krivičnom pravu. Novi Sad
Vuković, S. (2005) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Zlatarić, B. (1959) Krivični zakonik u praktičnoj primjeni - kritički pregled judikature. Zagreb: Narodne novine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv0903068T
objavljen u SCIndeksu: 23.06.2009.

Povezani članci

Ekonomika (2005)
Položaj maloletnika u krivičnom postupku
Ilić Radan

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
Primena amnestije u krivičnom pravu
Jovašević Dragan

Gl Adv komore Vojvodine (2011)
Važenje krivičnog zakonodavstva Republike Srbije
Teofilović Zoran

prikaži sve [48]