Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 25  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 6, str. 334-348
Funkcionisanje korporacija u kriznim i vanrednim situacijama
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd, Srbija
Ključne reči: korporativna bezbednost; kriza; vanredna (hitna) situacija; krizna situacija; krizni menadžment; korporacija; vanredno stanje; bezbednosni incident (udes)
Sažetak
Svrha korporativne bezbednosti je zaštita korporacije od različitih spoljnih i unutrašnjih ugrožavajućih delovanja, čime se uspostavlja osnova za donošenje adekvatnih upravljačkih odluka na nivou menadžmenta kompanije. U radu su definisani pojmovi krize i krizne situacije, najčešće karakteristike zajedničke za sve krize, vanredna (hitna) situacija, koja se za razliku od krize, uglavnom rešava rutinskim operativnim procedurama u okviru postojećih kapaciteta organizacije, odnosno korporacije. Osim toga, u radu se razmatra i prevencija bezbednosnih incidenata, kao i pripremanje i funkcionisanje korporacije u kriznim i vanrednim situacijama.
Reference
*** (2005) Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2011) Zakon o vanrednim situacijama. Službeni glasnik PC, broj 92
Andrew, G.S. (1996) Only the paranoid survive. New York: Currency Doubleday, str. 3-4
Arhipova, N., Kulba.V.V. (1994) Rukovođenje u vanrednim situacijama. Moskva: RGTU
Council of the European Union (1996) Control of major accident hazards involving dangerous substances: Council Directive 96/82/EC. Brussels
Dragišić, Z. (2007) Bezbednosni menadžment. Beograd: Fakultet bezbednosti
Đorđević, O. (1989) Leksikon bezbednosti. Beograd: Privreda publik
Đukić, S. (2017) Krizni menadžment i vanredna situacija. Vojno delo, vol. 69, br. 2, str. 333-355
Harms-Ringdahl, L. (2001) Safety Analysis: Principles and Practice in Occupational Safety. New York: Taylor & Francis Inc, p. 12
Kešetović, Ž. (2008) Krizni menadžment. Beograd: Fakultet bezbednosti
Kešetović, Ž., Keković, Z. (2008) Sistemi kriznog menadžmenta. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Lynn, J.Y. (2007) Getting a handle on a scandal. Atlanta GA: CNN Mopeu
Nihad, A. (1998) Nike and islamic group end logo logiam. Atlanta GA: CNN U.S, 21 November
Ross, S.A. (2008) A bridge loan: U.S. should guide G. M. in a Chapter 11. New York Times, 17 November
Trivan, D. (2012) Korporativna bezbednost. Beograd: Dosije studio
Vojnoizdavački zavod (1974) Vojna enciklopedija. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1806334D
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka