Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 2 od 81  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 26, br. 52, str. 179-182
Suitability of leached soils of Western Serbia for potato growing
(naslov ne postoji na srpskom)
aUniverzitet u Nišu
bUniversity of Kragujevac, Faculty of Agronomy, Department of Soil and Mechanisation, Čačak
cInstitut za zemljište, Beograd

e-adresaljiljabr@kg.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200088)
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za zemljište, Beograd) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200011)

Ključne reči: lesivirano zemljište; krompir; agrofizičke osobine; agrohemijske osobine
Sažetak
Krompir se može gajiti na većem broju tipova zemljišta, pa je u cilju utvrđivanja pogodnosti lesiviranih zemljišta za gajenje krompira na području Zapadne Srbije postavljen ogled sa ispitivanjem agrofizičkih i agrohemijskih osobina ovog tipa zemljišta. Ogled je postavljen tokom 2020. godine na području planinskog masiva Radočelo, gde su otvorena tri pedološka profila. Dobijeni rezultati ukazuju da su lesivirana zemljišta Zapadne Srbije po agrofizičkim osobinama pogodna za gajenje krompira, dok su agrohemijske osobine u pojedinim parametrima nezadovoljavajuće (nizak sadržaj pristupačnog fosfora, visoke vrednosti aktivne, supstitucione i hidrolitičke kiselosti), ali uz adekvatnu popravku istih (primenu adekvatne i pravovremene količine kompleksnog NPK đubriva sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma, kalcizacije zemljišta zajedno sa humizacijom i azotnih đubriva sa fiziološki neutralnom reakcijom), moguće je ostvariti visoke prinose koji se približavaju njegovom biološkom potencijalu za prinos.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Belić, M., Nešić, Lj., Ćirić, V. (2014). Praktikum iz pedologije. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 1-90
Bošković-Rakočević, Lj., Dinić, Z., Paunović, A., Bokan, N., Dugalić, M., Dugalić, G. (2018). Prinos i kvalitet krtola krompira u zavisnosti od đubrenja. Zbornik radova XXIII Savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 9-10. mart 2018, 23, 18-23
Bošković-Rakočević, Lj., Dinić, Z., Dugalić, G., Dugalić, M., Mladenović, J., Đurić, M. (2018). Effect of different rates and methods of application of NPK-fertilizers on the quality of potato tubers. Acta Agriculturae Serbica, 23(45), 101-110
Driessen, P., Deckers, J., Nachtergaele, F. (2001). Mineral Soils conditioned by a (Sub)Humid Temperate Climate, Luvisols. Lecture notes on the major soils of the world, FAO
Dugalić, G., Gajić, B. (2012). Pedologija. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku, Čačak, 1-295
Đorđević, A., Knežević, M., Tomić, Z., Golubović, S., Onjija, A., Životić, Lj.,Nikolić, N. (2011). Metodologija za sistematsko praćenje kvaliteta i stanja zemljišta u Republici Srbiji. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, 56-62
Gudžić, N., Aksić, M., Gudžić, S., Jelić, M., Vuković, A. (2017). Efekat tri nivoa kalcifikacije na sadržaj mobilnog Al i kiselost kod distrično smeđeg zemljišta. Zbornik radova XXII Savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 10-11. mart 2017, 22, 93-99
Kapović-Solomun, M., Eremija, S., Gavrić, Z. (2015). Karakteristike i ekološko-proizvodni potencijal zemljišta na serpentinitima u PJ "Donja Velika Usora". Glasnik Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci, 23, 83-93
Kapović-Solomun, M., Eremija, S. (2017). Zemljišta Javor planine. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet Banja Luka, 167-199
Knežević, M., Košanin, O. (2006). Karakteristike akričnog luvisola na krečnjacima Magleša. Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, 93, 97-104
Mcpharlin, I. (2014). Mid West potatoes: soil and fertiliser management. Agriculture and Food, Department of Primary Industries and Regional Development, https://www.agric.wa.gov.au/potatoes/mid-westpotatoes-soil-and-fertiliser-management?page= 0%2C1
Nduwumuremyi, A., Mugwe, J., Ruganzu, V. (2013). Effect on Soil Properties and Yield of Potato in Acidic Soil. Department of Natural Resource Management, Rwanda Agriculture Board (RAB), Rwanda, 20-23
Tomić, Z., Rakonjac, Lj., Isajev, V. (2011). Izbor vrsta za pošumljavanje i melioracije u centralnoj Srbiji. Monografija, Institut za šumarstvo, Beograd, 44-53
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/AASer2152179D
primljen: 12.07.2021.
prihvaćen: 30.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 07.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka