Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 349  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 27, br. 1, str. 19-27
Jevrejska kultura kao vitalan element lokalnog identiteta kroz istoriju - mini projekat realizovan na Pedagoškom fakultetu u Somboru
Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru

e-adresasnezanajelacic@yahoo.com, milabelj@gmail.com, ines.m97a@gmail.com
Sažetak
U radu je razmatrana idejna osnova i prikazane aktivnosti mini-projekta pod nazivom Jevrejska kultura kao vitalan element identiteta kroz istoriju koji je realizovan na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Osnovni cilj projekta ogledao se u tome da studenti, budući učitelji, steknu znanja o jevrejskoj kulturi, religiji i istoriji, kako bi mogli razviti veštine za bolje razumevanje specifičnog lokalnog i regionalnog identiteta Vojvodine kao jedinstvene multikulturalne i multikonfesionalne sredine. Takođe, projekat je bio usmeren na razvijanje interkulturalnih kompetencija studenata i promišljanje mogućnosti i pravaca učenja i podučavanja o Holokaustu. Aktivnosti koje je projekat uključivao obuhvatale su najpre predavanja o osnovnim karakteristikama jevrejske kulture, a potom i predavanja vezana za lokalnu istoriju i stradanja jevrejskih porodica iz Sombora tokom Holokausta. Organizovana je i poseta jevrejskoj opštini u Somboru, kao i put do Subotice radi obilaska obnovljene sinagoge.
Reference
Adorno, T. (2006) Vaspitanje posle Aušvica. Pedagogija, 1, 5-17
Albahari, B. (2017) Pisanje stradanja - knjiga o knjigama - vodič kroz publikacije o Holokaustu. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Caplan, R.B., Imber, S. (2018) Shoah remembrance and education in Israel. u: Remembering the Holocaust in Educational Settings, Routledge
Earley, P.C., Ang, S. (2003) Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford: Stanford University Press
Glanz, J. (1999) Ten Suggestions for Teaching the Holocaust. History Teacher, 32(4): 547-547
Goldberg, D.Dž., Rejner, D.D. (2003) Jevreji - istorija i religija. Beograd: Clio
Grupa autora (2018) Preporuke za podučavanje i učenje o Holokaustu. Internacional Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)
Hamilton, M. (2003) Sociologija religije - teorijski i uporedni pristup. Beograd: Clio
Klein, R. (2021) Czardas carved into building material: The synagogue in Subotica. u: Sinagoge i jevrejsko nasleđe u jugoistočnoj Evropi - međunarodni naučni zbornik, Novi Sad: Arhiv Vojvodine, str. 269-312
Kostić, N. (2018) Dodatni nastavni materijali za učenje o Holokaustu. u: Upotreba grafičke novele, književnosti i arhivske građe u učenju o Holokaustu, Novi Sad: Teraforming
Lazar, Ž., ed. (2008) Vojvodina Amidst Multiculturality and Regionalization. Novi Sad: Mediterran Publishing
Ljuboja, M., Bačić, Lj. (2019) Kad tišina odjekuje. Sombor: Jevrejska opština Sombor
Sekelj, L. (1981) Antisemitizam u Jugoslaviji (1918-1945). Revija za sociologiju, 11(3-4), 179-189
Šosberger, P. (1998) Sinagoge u Vojvodini. Novi Sad: Prometej
Šosberger, P. (1998) Jevreji u Vojvodini - kratak pregled istorije vojvođanskih Jevreja. Novi Sad: Prometej
Verber, E. (2002) Uvod u jevrejsku veru. Beograd: Narodna knjiga
Vervat, S. (2020) Holokaust, rat i transnacionalno sećanje. Novi Sad: Akademska knjiga
Viličić, S., Stojanović, D., Mihajlović, Đ., Mevorah, V. (2015) Portreti i sećanja jevrejske zajednice u Srbiji pre Holokausta - pripučnik za nastavnike i nastavnice. Beograd: Haver Srbija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/norma27-37112
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka