Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 40  
Back povratak na rezultate
2020, br. 167, str. 154-174
Sudbina legata kao znak krize srpskog društva
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Ključne reči: filantropija; zadužbinarstvo; legati; kolekcionarstvo; kulturno nasleđe; kulturna politika Republike Srbije
Sažetak
Postavljamo akcionu osnovu za izradu strategije građenja savremenog koncepta legata u okviru kulturne politike Republike Srbije. Unapređenje sfere legatstva i zadužbinarske delatnosti uopšte kao vida kulturnog nasleđa od neprocenjivog je značaja za kulturnu politiku RS. Kao neraskidivi segment sveopšte kulturne matrice, legati dele sudbinu društva kao i izazove s kojima se muzeji, galerije, biblioteke i arhivi danas suočavaju. Na osnovu sagledane slike legatstva u Srbiji, mapirali smo ključne probleme u ovoj sferi delatnosti u kojoj je, pored ostalog, neophodnoustanoviti jedan opšti zakonski okvir kojim bi se regulisala komplikovana materija legatstva na teritoriji cele države i kojim bi se obuhvatio ceo kompleks poteškoća, pitanja i dilema s kojima se legatori i legatari susreću. Definisanje kulturne politike je preduslov, temelj za dalje razrešavanje svih problema i pitanja vezanih između ostalog i za legate.
Reference
*** (2020) Ostavi sve i čitaj - Irina Subotić. razgovor sa G. Zarić, 28. januar, https://www.youtube.com/ watch?v=EzFHYQyp2As
Aleksić, M. (2010) Zadužbine kulture Srbije i javnost. Beograd: Čigoja štampa
Božić, J. (2019) Legati u kulturnoj politici Republici Srbije. Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, http://www.fpn.bg.ac.rs/wp content/uploads/Jadranka_Bozic_Disertacija_FP N.pdf
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2011) Kultura, menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Jovanov, J. (2010) Legati u Srbiji. Rad muzeja Vojvodine, br. 52, str. 257-269
Miladinović, S. (2000) Legat - kroz pravnu nauku i zakonodavstvo. Beograd: Zadužbina Andrejević
Ognjević, T. (2013) Umetnička kolekcija i njeni potencijali u savremenoj komunikaciji (s posebnim osvrtom na Spomen zbirku Pavla Beljanskog). u: Naučni skup posvećen P. Beljanskom, Zbornik radova, Novi Sad: Spomen zbirka Pavla Beljanskog, str. 10-16
Popović-Bodroža, A. (2013) Kuća legata - osnivanje i izložbelegata (2004-2009). habilitacioni rad za zvanje višeg kustosa u Narodnom muzeju u Beogradu
Protić, M.B. (2009) Nojeva barka 3. Beograd: SKZ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2067154B
objavljen u SCIndeksu: 26.09.2020.