Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 44, br. 1, str. 535-540
Prinos i kvalitet suve materije važnijih krmnih trava u uslovima intenzivnog gajenja i iskorišćavanja
aPoljoprivredni institut Republike Srpske, Banjaluka
bUniverzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH
Sažetak
U agroekološkim uslovima banjalučke regije izvršena je analiza prinosa i kvaliteta krme najčešće gajenih višegodišnjih trava na oranicama. Za ispitivanje su odabrane tri krmne trave i to: ježevica (BL-Krajina), mačiji rep (BL-B) i italijanski ljulj (Draga). Tokom izvođenja ogleda ispitivani su i analizirani slijedeći kvantitativni parametri: prinos zelene krme, prinos suve materije, hemijski sastav suve materije (sirovi proteini, sirova celuloza, sirove masti, pepeo i BEM). Kod ispitivanih krmnih trava najveći prinos zelene krme i suve materije ostvaren je sa sortom italijanskog ljulja Draga (46,8 t ha-1 zelene krme, odnosno 10,1 t ha-1 suve materije). Najbolji kvalitet suve materija postignut je sa italijanskim ljuljom sorta Draga, koji je imao 145,3 g kg-1 sirovih proteina.
Reference
Čižeku, J. (1978) Proizvodne karakteristike nekih sorata trava u pašnjačkom korištenju i korištenju za sijeno. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (III), Bled, 181-184
Čolić, D., Leposavić, M., Vazmić, R. (1978) Ispitivanje početka klasanja i prinosa zelene mase nekih sorata ježevice (Dactylis glomerata), mačijeg repa (Phleum pratense) i francuskog ljulja (Avena elatior) u planinskom području SR Srbije. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (III), Bled, 173-176
Fišakov, M., Meglič, V. (1988) Proučavanje višegodišnjih krmnih kultura u ekološkim uslovima Slovenije. u: Jugoslovenski simpozijumi o krmnom bilju (VI), Osijek, str. 171-179
Janevski, D., Krivoševa, B., Ivanovski, P.R. (1985) Ispitivanje produktivnosti nekih domaćih i uvoznih sorata trava u dva različita područja SR Makedonije. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (V), Banjaluka, knjiga II, 49-51
Krstić, O., Tešić-Jovanović, B., Ocokoljić, S., Čolić, D. (1978) Proučavanje stranih i domaćih sorata italijanskog ljulja (Lolium multiflorum Lam) u ekološkim uslovima Kruševca i Zlatibora. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (III), Bled, str. 165-167
Sokolović, D., Ignjatović, S., Tomić, Z.P. (2004) Prinos i kvalitet krme eksperimentalnih genotipova višegodišnjih trava. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 135-142
Tomić, Z., Popović, J. (1996) Tetraploidna sorte italijanskog Ijulja (Lolium multiflorum Lam) Kruševački 29 tetra. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 26, str. 89-96
Tomić, Z., Sokolović, D. (1997) Fodder production of timothy (Phleum pratense L) genotypes on mountain Kopaonik. Agricultural Sci Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 1, br. 1, str. 47-55
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.