Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 32  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 69, br. 2, str. 185-192
Ispitivanje kvaliteta podzemnih, izvorskih i rečnih voda sa područja jugoistočne Srbije
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
bMlekara DIS, Ražanj
cNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresazokastojanovic@gmail.com
Projekat:
Razvoj novih funkcionalnih konditorskih proizvoda na bazi uljarica (MPNTR - 31014)

Ključne reči: kvalitet vode; minerali; teški metali; vodeni resursi; upravljanje vodenim resursima
Sažetak
Ovaj rad predstavlja analizu kvaliteta prirodnih voda iz jugoistočne Srbije. Sadržaj arsena, aluminijuma, kalcijuma, kadmijuma, kobalta, hroma, bakra, gvožđa, kalijuma, magnezijuma, mangana, natrijuma, nikla, olova i cinka je određivan u izvorskim i podzemnim vodama, kao i u rečnoj vodi. Analiza navedenih elemenata je izvedena ICP-AES tehnikom. Analizirani su uzorci voda iz oblasti jugoistočne Srbije, uključujući područja planine Rtnja, Ozrena, Bukovika, Vrdenika i Čemernika, kao i područje doline reke Južne Morave. Određeni sadržaji analiziranih elemenata su poređeni sa važećim pravilnicima Republike Srbije i preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Visoki sadržaj makro-elemenata, odnosno kalcijuma, magnezijuma i kalijuma uočeni su u izvorskim i nekoliko uzoraka podzemnih voda, što može biti posledica direktnog uticaja magmatskih stena. Pojedini uzorci voda su sadržali nešto više sadržaje gvožđa, mangana i bakra u koncentraciji do 168,3, 8,10 i 14,9 μg dm-3, redom, ali u granicama propisanim Pravilnikom i u skladu da preporukama SZO. Ostali teški metali nisu detektovani u ispitivanim uzorcima. Na osnovu dobijenih rezultata se može zaključiti da testirani uzorci podzemnih i izvorskih voda imaju značajan potencijal u smislu proizvodnje flaširane vode, uz neophodna dodatna istraživanja. Dodatna istraživanja bi trebalo usmeriti na kompletnu hemijsku analizu i ispitivanje fizičkih i mikrobioloških karakteristika uzoraka voda. Pored toga, neophodno je sprovesti sistematsko hidrogeološko ispitivanje izdašnosti podzemnih i izvorskih voda tokom svih godišnjih doba. U međuvremenu treba preduzeti mere predostrožnosti kako bi se ovi vodeni resursi zaštitili i očuvali.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/HEMIND131115033S
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka