Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 32  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 69, br. 4, str. 371-380
Površinski napon i suspenzibilnost radnih tečnosti fungicida, insekticida i nepesticidnih supstanci zavisno od kvaliteta vode
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresavukovic@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta (MPNTR - 43005)

Ključne reči: površinski napon; suspenzibilnost; fungicidi; insekticidi; nepesticidne komponente; mešavine; kvalitet vode
Sažetak
Cilj rada je bio određivanje površinskog napona i suspenzibilnosti radnih tečnosti fungicida (Quadris i Dithane M-70), insekticida (Actara 25-WG i Cipkord 20-EC) i njihovih mešavina sa nepesticidnim supstancama (komleksno đubrivo - Mortonjic plus; ađuvant - Sillwet L-77), zavisno od kvaliteta vode (bunarska, česmenska ili površinska), koje se koriste u poljoprivredi (navodnjavanje i primena agrohemikalija). Sve ispitane vode su imale visok površinski napon (63,8-68,7 mJ/m²). Smanjenje istog za oko 50%, u odnosu na kontrolne vode, ostvareno je ađuvantom (Sillwet L-77) i preparatom formulisanim kao koncentrat za emulziju (Cipkord 20-EC) dodavanjem u radne tečnosti pesticida i nepesticidnih supstanci, a smanjenje za oko 2/3 je registrovano u vodi iz reke Save. Evidentno je smanjenje suspenzibilnosti upotrebom česmenske vode za razliku od ostalih voda, ali i u mešavinama koje sadrže Dithane M-70.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/HEMIND140303051V
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka