Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 551  
Back povratak na rezultate
Karakteristike nastavnika kao činioci kvaliteta školskog sporta u Republici Srbiji
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci
bUniverzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresagrbovicmarija@hotmail.com
Sažetak
U okviru sistema školskog sporta nedovoljna pažnja u literaturi se posvećuje onima koji taj proces vode i nose - nastavnicima fizičkog vaspitanja. Stoga je definisan cilj rada - da se ispitaju uticaji karakteristika nastavnika na kvalitet školskog sporta u Republici Srbiji, kao i važnost i zadovoljstvo nastavnika različitim organizacionim i upravljačkim sredstvima kao agensima intrinzičke motivacije i njihove povezanosti sa kvalitetom rada u školskom sportu. Za potrebe istraživanja konstruisan je upitnik, iz kog su izdvojene varijable opštih karakteristika nastavnika, varijable kvaliteta školskog sporta, kao i dvanaest varijabli kojima je procenjivano zadovoljstvo pojedinim aspektima motivacije za kvalitetan rad i zalaganje u školskom sportu. Uočeno je da u 80% slučajeva učešće učenika u sportskim takmičenjima ne prelazi 25%, dok je kod nastavnika uočen princip "svi ili niko" (25% ili 100%). Sa druge strane, uočene su značajne korelacije većine ispitivanih varijabli kvaliteta sa aspektima motivacije, pre svih sa faktorima rada u timu, autonomije u poslu i afirmacije škole. Takođe, komparativnim analizama ustanovljen je uticaj godina starosti i iskustva u radu nastavnika na učešće u sportskim programima. Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da sredstva motivacije nastavnika, kao i njihovo iskustvo u radu mogu biti osnova za održavanje pozitivnih trendova u kvalitetu školskog sporta u Srbiji.
Reference
*** (2013) Fizičko vaspitanje i sport u evropskim školama. Luxembourg: Odsek za izdavaštvo Evropske unije, Izveštaj Eurydice
*** (2000) International School Sport Federation Statute. Portimao, Portugal: ISF
*** (2016) Strategija razvoja školskog sporta u Republici Srbiji 2014-2018. godine. Beograd: Savez za školski sport Srbije
*** (2015) Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine. Službeni glasnik, br. 1
Andrews, J.C. (1999) From school sport to sporting excellence: Respecting the rights of minors. Facta universitatis - series: Physical Education, vol. 1, br. 6, str. 59-69
Bailey, R. (2006) Physical Education and Sport in Schools: A Review of Benefits and Outcomes. Journal of School Health, 76(8): 397-401
Bandura, A. (2001) Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology, 52: 1-26
Biddle, S.J.H., Gorely, T., Stensel, D. (2004) Health-enhancing physical activity and sedentary behaviour in children and adolescents. Journal of Sports Sciences, 22: 679-701
Bruner, J. (1984) Proces obrazovanja. u: Kovač-Cerović T. [ur.] Psihologija u nastavi, Beograd: SDPS, 33-79
Čabarkapa, M., Korica, V., Rođenkov, S. (2011) Personal traits and a sense of job-related stress in a military aviation crew. Vojnosanitetski pregled, vol. 68, br. 2, str. 143-149
Čizmić, S. (2006) Ljudski faktor -osnovi inženjerske psihologije. Beograd: Institut za psihologiju
Dobrodolac, M., Čubranić-Dobrodolac, M., Marković, D., Blagojević, M. (2010) Employees' emotional wellbeing -the step to successful implementation of total quality management: Case study of Serbian post. African Journal of Business Management, 4 (9): 1745-1752
Đorđić, V. (2017) Školski sport -izazovi i šanse. Učenje i nastava, 3(4): 707-720
Ferry, M. (2016) Teachers in school sports: Between the fields of education and sport?. Sport, Education and Society, 21(6): 907-923
Gallargo, G.A.M., Conde, P.E., Martinez, L.A.J., Tascon, M.G. (2018) Organizational factors and their influence on participation in the school-age sports program from the teachers' perspective. Journal of Physical Education and Sport, 18(3): 1265-1270
Ilić, R., Popović, J., Marković, V., Nemec, V., Milošević, M. (2020) Work-related stress among primary healthcare workers. Vojnosanitetski pregled, vol. 77, br. 11, str. 1184-1191
Kebin, V., Banićević, D., Čaprić, G., Džida, B., Pantić, J. (2008) Istraživanje stanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Srbiji u vezi sa školskim sportom -Izveštaj. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Marshall, J., Hardman, K. (2000) The State and Status of Physical Education in Schools in International Context. European Physical Education Review, 6 (3): 203-229
Milošević, M., Čolović, M. (2019) Razvojna i pedagoška psihologija sa primenom u sportu i fizčkom vaspitanju. Beograd: Univerzitet Singidunum
Orlić, R. (2005) Kadrovski menadžment. Beograd: Zoran Damnjanović i sinovi
Pelletier, L., Vallerand, R. (1997) Uverenja edukatora i unutrašnja motivacija edukanata. Psihologija u svetu, 2 (2): 106-119
Radojević, J., Milanović, I., Petrović, Z., Višnjić, D., Mitić, D., Kukolj, M., Vukašinović, V., Mitrović, D., Kebin, V. (2002) Revitalizacija školskog sporta u Beogradu. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, elaborat projekta
Ranđelović, N., Savić, Z. (2016) Uloga i značaj školskog sporta u procesu vaspitanja mladih. Teme, vol. 40, br. 4, str. 1291-1305
Ranđelović, O. (2008) Motivisanost nastavnika za samoobrazovanje i profesionalni razvoj. Pedagoška stvarnost, vol. 54, br. 1-2, str. 36-48
Savić, Z. (2013) Osnove školskog sporta. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Vygotsky, L. (1978) Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2004079G
primljen: 15.05.2020.
prihvaćen: 10.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2020.
Creative Commons License 4.0