Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 16, br. 2, str. 85-90
Akreditacija metodologija ispitivanja vagona saglasno Evropskim standardima
aUniverzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet, Kraljevo
bFabrika vagona, Kraljevo
Ključne reči: akreditacija; ispitivanje; laboratorija; vagoni
Sažetak
U radu se prikazuje proces akreditacije metodologija ispitivanja vagona koja se vrše u saradnji između Laboratorije Opitnog centra Fabrike vagona Kraljevo i Centra za Železnička vozila Mašinskog fakulteta u Kraljevu. Metodologije ispitivanja vagona obavljaju se saglasno važećim Evropskim standardima i propisima, kao što su UIC, ERRI, ORE, EN, TSI. U oblast akreditacije ušla su sledeća ispitivanja: Statičko ispitivanje kolskog sanduka vagona, Ispitivanje torzione krutosti kolskog sanduka i rama obrtnog postolja vagona, Ispitivanje torzione krutosti vagona, Ispitivanje vagona na sudar, Ispitivanje mirnoće hoda i sigurnosti kretanja vagona, Ispitivanje kočnice u mestu i Ispitivanje kočnice u vožnji. Akreditacija je izvršena od strane ovlašćenog Akreditacionog tela Republike Srbije, prema standardu SRPS ISO/IEK 17025:2006, pri čemu su u toku akreditacije, pored ostalih provera, obavljena i reprezentativna pokazna ispitivanja na teretnom vagonu tipa Sgnss, na kome je tim ocenjivača Akreditacionog tela i praktično proverio način i kvalitet izvođenja ispitivanja od strane Laboratorije Opitnog centra FVK i Centra za železnička vozila MFKV. Akreditaciono telo je na osnovu navedenih ispitivanja i provera, kao i završnog izveštaja tima ocenjivača, dodelilo Sertifikat o akreditaciji - akreditacioni broj 01-247, kojim se potvrđuje da metodologije ispitivanja vagona koja se vrše u saradnji između Laboratorije Opitnog centra FVK i Centra za Železnička vozila MFKV zadovoljavaju zahteve standarda SRPS ISO/IEK 17025:2006.
Reference
*** UIC 540 Breaks-Air breaks for freight and passenger trains
Aleksandrov, V. (2000) Železnička vučena vozila. Beograd: Želnid
Gašić, M., Marković, G., Savković, M., Zadravković, N. (2006) Razvoj metoda i postupaka ispitivanja modula mašina i uređaja građevinske i transportne mehanizacije merodavnih za sertifikaciju. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 12, br. 1-2, str. 119-123
Marić, A., Arsovski, S., Đorđević, L. (2008) Logistički zadaci i kvalitet proizvoda u proizvodno poslovnim sistemima. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 14, br. 1-2, str. 173-178
Petrović, D., Rakanović, R. (2006) Železnička vozila - praktikum. Kraljevo: Mašinski fakultet
Rakanović, R., Petrović, D., Šoškić, Z., Simović, T. (2006) Ispitivanje mašinskih konstrukcija. Kraljevo: Mašinski fakultet
Švagel, J. (1962) Kočnice na železničkim vozilima. Beograd: Zavod za novinsko-izdavačku i propagandnu delatnost na JŽ, 464 str
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.08.2010.

Povezani članci

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2009)
Savremeni pristup serijskim ispitivanjima kočnice teretnih vagona
Rakanović Ranko, i dr.

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2009)
Pregovaranje kao proces povećanja efikasnosti poslovno-proizvodnog sistema
Avakumović Čedomir, i dr.

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2009)
Merenje rezultata implementacije TQM sistema
Šofranac Rajko, i dr.

prikaži sve [5]