Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 17  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 44, br. 3, str. 130-135
Klinička slika Lajmske bolesti sa oftalmološkom manifestacijom, akutnim iridociklitisom - prikaz slučaja
aGeneral Hospital 'Studenica' Kraljevo, Department for Infectious Diseases, Kraljevo
bGeneral Hospital 'Studenica' Kraljevo, Department of Ophthalmology, Kraljevo

e-adresaannaa77@ptt.rs
Sažetak
Lajmska bolest je multisistemska bolest, mnogobrojnih kliničkih manifestacija, a koju uzrokuju spiralne, pokretne bakterije Borrelia burgdorferi. Prenosi se ubodom krpelja iz roda Ixodes. Oboljenje može imati kožne, zglobne, kardiološke i neurološke manifestacije. Malo je podataka o oftalmološkim manifestacijama bolesti. One mogu biti samostalne ili u sklopu ostalih kliničkih manifestacija i mogu se javiti na svim delovima oka. U radu je prikazana klinička slika Lajmske bolesti u pacijentkinje sa iridociklitisom, kao očnom manifestacijom. Iako je imala ranije ujede krpelja, bolesnica je negirala postojanje kožnih manifestacija tretirana lokalnom i sistemskom oftalmološkom terapijom, kada se sanira upalna očna reakcija. Pregledana od strane kardiologa, odgovarajuća dijagnostika i laboratorijske analize. Zbog pozitivnog serološkog nalaza na Borrelia burgdorferi u IgM klasi, utvrđenih enzimsko imunskim testovima za detekciju antitela (Elisa test) i metodama molekularne biologije, genetička metoda (Western blot test), uz navedene kliničke manifestacije i uredan ostali fizikalni nalaz, pacijentkinja se hospitalizuje u Infektivnom odeljenju radi primene parenteralne antibiotske terapije. Nakon 11 meseci od početka oftalmološkog lečenja, oftalmološki nalaz postaje uredan oftalmološka terapija i zakazuju ambulantni kontrolni pregledi na 6 meseci. Pacijentkinja je dobrog opšteg stanja, bez tegoba, te se sprovode dalje infektološke kontrole radi serološkog praćenja. Kako su oftalmološke manifestacije retke, ali ozbiljne, potrebno je pravilno dijagnostikovanje navedenog oblika Lajmske bolesti.
Reference
Balcer, L.J., Winterkorn, J.M.S., Galetta, S.L. (1997) Neuro-ophthalmic manifestations of Lyme disease. Journal of Neuro-Ophthalmology, Jun; 17(2): 108-21
Begovac, J., Božinović, D., Lisić, M., Baršić, B., Schonwald, S. (2006) Infectology. Zagreb: Profil International
Blaxter, P.S., Farnsworth, T.P. (1976) Social health and class inequalities. u: Carter C, Peel JR [ur.] Egualities and inequalities in health, London: Academic Press, 2nd ed, p. 165-78
Bodaghi, B. (2007) Ocular manifestations of Lyme disease. Med Mal Infect, 37(7-8): 518-522, Jul-Aug
Fatterpekar, G., Gottesman, R., Sacher, M., Som, P. (2002) Orbital Lyme disease: Mr imaging before and after treatment: Case report. American Journal Of Neuroradiology, 23(4): 657-659
Golubić, D., Vinković, T., Turk, D., Hranilović, J., Slugan, I. (2004) Ocular manifestations of Lyme borreliosis in Nortwest Croatia. Liječ. Vjesn, 126: 124-128
Karma, A., Mikkilä, H. (1996) Ocular manifestations and treatment of Lyme disease. Current Opinion in Ophthalmology, 7(3): 7-12, Jun
Lesser, R. (1995) Ocular manifestations of Lyme disease. American Journal of Medicine, 98(4A): 60S-62S, Apr
Mora, P., Carta, A. (2009) Ocular manifestations of Lyme borreliosis in Europe. International Journal of Medical Sciences, 6(3): 124-125
Popovska, B., Čanović, P. (2008) Current aspects of Lyme disease. Medicinski časopis, 42(2): 22-25
Steere, A.C. (2018) Lyme borreliosis. u: Harrison's principles of internal medicine, U.S.A: Mc Graw-Hill Education Co, 20th ed, p. 1298-1303
Steere, A.C., Bartenhagen, H.N., Craft, J.E., et al. (1983) The early clinical manifestations of Lyme disease. Annals of Internal Medicine, 99(1): 76-82
Veinović, G., Stojić-Vukanić, Z., Antić-Stanković, J. (2015) Lajmska borelioza - epidemiologija, klinička slika i terapija. Arhiv za farmaciju, vol. 65, br. 2, str. 129-146
Weinberg, R. (2008) Ocular involvement in Lyme disease. American Academy of ophthalmology, Nov 05, /https://www.aao.org/current-insight/ocular-involvement-in-lyme-disease
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/tmg1903130P
objavljen u SCIndeksu: 14.12.2019.

Povezani članci

Vojnosanitetski pregled (2013)
Istorijat infektivnih bolesti u starom i srednjem veku sa osvrtom na kugu i lepru
Petruševski Ana B.

Medicinski časopis (2019)
Poliradikulopatija kod lajmske bolesti - prikaz slučaja
Knežević Snežana B., i dr.

Timočki medicinski glasnik (2018)
Difterija - najvažnije karakteristike uz osvrt na istorijat bolesti
Petruševski Ana B.

prikaži sve [4]