Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 8, br. 1-2, str. 101-107
Govorenje i kultura u govoru i jeziku
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 1339: Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije

Sažetak
U radu se razmatra akutan problem obrazovanja za govornu profesiju: kultura govora i govorenja i razvoj govorne kulture u dece osnovnoškolskog uzrasta za koji kadar pripremaju učiteljski fakulteti. Tema je postavljanje u širi kontekst problematike jezika i govora u uslovima zemalja u tranziciji i, s tim u vezi, problema uticaja jezika i interferencije u pozitivnom, ali i u negativnom smislu. Insistira se na opštoj kulturi, negovanju tolerancije i kao jednom od bitnih uslova istinskog kvaliteta u toj oblasti čovekovog obrazovanja, prevazilaženju lingvocentrizma i etnocentrizma.
Reference
Aristotel (1979) Nikomahova etika. Beograd: Kultura
Ivić, P., Klajn, I., Pešikan, M., Brborić, B. (1991) Jezički priručnik. Beograd: Radio-televizija Beograd
Jakobson, R. (1969) Lingvistika i poetika. Beograd: Nolit
Kosanović, J.R. (2002) Kultura govora sa retorikom. Sombor: Učiteljski fakultet
Kvintilijan, Marko Fabije (1967) Obrazovanje govornika. Sarajevo: Veselin Masleša
Vasić, S. (1980) Veština govorenja - vežbe i testovi za decu i odrasle. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Vinogradov, V.V. (1971) Stilistika i poetika. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.