Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 39, br. 3, str. 733-745
Uloga visokoobrazovanih radnika u unapređenju inovativnosti velikih preduzeća u Srbiji
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bMinistry of Economy of Republic of Serbia, Department for Regional Development and Strategic Analysis of the Economy, Belgrade

e-adresaigor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Projekat:
Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji (MPNTR - 47005)
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Ključne reči: visokoobrazovani radnici; starost opreme; istraživanje i razvoj; inovativnost; velika preduzeća
Sažetak
Cilj rada jeste da se ukaže na značaj vioskoobrazovanih radnika za unapređenje inovativnosti velikih preduzeća u Srbiji. Naime, Srbija kao zemlja koja je sa zakašnjenjem ušla u proces ekonomske tranzicije izgubila je svoja velika preduzeća. Velika preduzeća kreiraju preko 65% bruto domaćeg proizvoda u savremenim tržišnim privredama. Okosnicu rasta velikih preduzeća čine inovacije u proizvodima, procesima, oranizaciji i marketingu. U radu se apostrofira značaj visokoobrazovanih radnika za unapređenje inovativnosti velikih preduzeća u Srbiji. Sa tim u vezi korišćeni su podaci na uzorku od 188 velikih preduzeća u Srbiji, koja su realizovala neku inovativnu aktivnost tokom 2012. godine. Na bazi ovih podataka konstruisan je regresioni model u kome je determinanta inovativnosti procentualno učešće zaposlenih sa visokim obrazovanjem, dok je kao kontrolna promenljiva korišćen podatak o starosti instalirane opreme u njima. Konstuisani model apsolutno je primenljiv na 56% velikih preduzeća iz uzorka i sa ovako visokim koeficijentom determinacije nedvosmisleno je pokazano da viši nivo učešća uposlenika sa visokim obrazovanjem pospešuje inovativnost, a samim tim i rast i razvoj velikih preduzeća u Srbiji.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka