Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 1, str. 42-55
"Meko" uređenje oblasti korporativnog upravljanja u pravu Srbije - metodološko ugledanje na legislativu Evropske unije
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad, Srbija

e-adresamrksicmarija@gmail.com
Sažetak
U radu se razmatra opravdanost uređenja materije korporativnog upravljanja u Srbiji putem tzv. soft law instrumenta. S obzirom na to da se za domaće uslove radi o relativno novoj oblasti privrednog prava, ne postoji izgrađena svest, niti potrebna saglasnost da bi se ista uredila putem zakonskih normi. Stoga je Privredna komora Srbije 2012. godine donela Kodeks korporativnog upravljanja kao dopunu Zakona o privrednim društvima. Ovakav vid instrumentalnog pristupa prati legislativne metode organa Evropske unije i pokazuje se odgovarajućim na nekoliko načina. Pre svega, predstavlja početno, neinvazivno uređenje perspektivne i važne materije u Srbiji, s potencijalom da vremenom postane i deo zakonske regulative. S obzirom na visoko postavljene normativne standarde, te fleksibilnu prirodu ovog soft law instrumenta, opravdano je očekivati da će putem Kodeksa nastaviti da se formira kvalitetna praksa korporativnog upravljanja u Srbiji, te da će ubrzo uslediti usklađivanje s poslednjim izmenama Zakona o privrednim društvima iz 2018. godine.
Reference
*** (2012) Action Plan: European company Law and corporate governance: A modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies. u: COM (2012), Strasbourg, 12. 12, 740 final
*** (2015) OECD Principles of Corporate Governance
*** (2011) Green Paper: The EU corporate governance framework. u: COM (2011), Brussels, 5. 4, 164 final
*** (2008) Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze a.d
*** (2006) Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 1
*** (2012) Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 99
*** (2006) Kodeks poslovne etike. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 1
*** (2011-2018) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18
Đurđev, D. (2013) Soft law u Evropskom komunitarnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 101-116
Kronke, H. (2005) Methodical freedom and organizational constraints in the development of transnational commercial law. Loyola Law Review, 51: 287-301
Milosavljević, M., Milosavljević, J. (2017) Principi i sistemi poslovođenja u privrednim društvima. Civitas, vol. 7, br. 2, str. 65-74
Radović, V. (2016) O približavanju kodeksa korporativnog upravljanja zakonskoj regulativi. Teme, vol. 40, br. 3, str. 1121-1137
Radović, V. (2015) Razvoj kulture odstupanja od 'primeni ili objasni' pravila korporativnog upravljanja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 2, str. 23-44
Senden, L. (2004) Soft law in European Community Law. Oxford: Hart Publishing
Spasić, I. (2009) UNIDROIT - doprinos unifikaciji nekih od najvažnijih pitanja međunarodnog trgovinskog prava. Strani pravni život, br. 2, str. 27-54
Trubek, D.M., Cottrell, M. P., Nance, M.T. (2005) 'Soft law,' 'hard law,' and the European integration: Toward a theory of hybridity. European Law Journal, 11(5): 1-42
Vasiljević, M. (2016) Pravo i privredno poslovanje. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 11-40
Vilus, J., Carić, S., Šogorov, S., Đurđev, D., Divljak, D. (2012) Međunarodno privredno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Vuletić, D. (2011) Pravni aspekti Lisabonske strategije i budući izazovi - razrada s motrišta pravne prirode mekog prava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 61(3): 1011-1036
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Civitas1901042M
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka