Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 85, br. 9, str. 439-458
Potencijal harmonizacije i prednosti upotrebe soft law izvora u oblasti međunarodnih trgovinskih ugovora
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: soft law; izvori prava; harmonizacija prava; međunarodni trgovinski ugovori
Sažetak
Intenzivnija harmonizacija međunarodnog trgovinskog ugovornog prava ispostavlja se kao neophodan proces u uslovima globalizacije i modernog načina funkcionisanja svetskog tržišta. Pored tradicionalnih, u tu svrhu već u praksi oprobanih instrumenata poput međunarodnih konvencija, odnosno uredbi i direktiva Evropske unije, svoje polje primene nalaze i tzv. soft naw propisi (propisi mekog prava), kao alternativni oblici harmonizacije. Namera autora bila je da iznese osnovne karakteristike soft law-a kao skupa nesankcionisanih pravila koja ne nastaju kroz uobičajene legislativne procedure ali ostvaruju ogromne de facto pravne učinke, kao i da ukaže na prednosti njihove upotrebe u odnosu na hard law izvore (izvore tvrdog prava). Osnovne beneficije instrumenata mekog prava u tom pogledu proizilaze iz njihove fleksibilnosti, praktičnosti, lake promenljivosti i rešenja neopterećenih kompromisnim zahtevima. Takođe, fokus rada bio je na Načelima evropskog ugovornog prava i Principima UNIDROIT za međunarodne trgovinske ugovore, prilikom čega su analizirane mogućnosti primene ovih najvažnijih soft law dokumenata u oblasti međunarodnih trgovinskih ugovora kao harmonizacionog sredstva i merodavnog ugovornog prava.
Reference
Avramović, D. (2011) 'Omekšavanjem prava' ka međunarodnoj vladavini prava?. Srpska politička misao, br. 2, str. 263-288
Deeb, G.H. (2009) Advantages of Soft Law in International Commercial Law: The Role of UNIDROIT, UNCITRAL, and the Hague Conference. Brooklyn Journal of International Law, 34(3)
Dudaš, A. (2012) Od načela evropskog ugovornog prava do nacrta okvirnih pravila. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 319-336
Đurđev, D. (1995) Doprinos Ujedinjenih nacija unifikaciji pravila međunarodnog privrednog prava. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 67, br. 10, str. 376-381
Đurđev, D. (2010) Nacrt zajedničkog referentnog okvira za evropsko privatno pravo iz 2009. godine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 65-82
Guzman, A.T., Meyer, T. (2010) International Soft Law. Journal of Legal Analysis, vol. 2, br. 1
Hillgenberg, H. (1999) A fresh look at soft law. European Journal of International Law, 10(3): 499-515
Jelinić, S., Akšamović, D. (2010) Ugovorno pravo Europske unije na prekretnici. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 60(1): 203-254
Kronke, H. (2005) Methodical freedom and organizational constraints in the development of transnational commercial law. Loyola Law Review, vol. 40, br. 51
Lando, O. (2000) The principles of European Contract Law and the lex mercatoria. u: Private law in the international arena - Liber Amicorum Kurt Siehr, The Hague
Martin, S. (1994) The construction of Europe. Oxford: Hart Publishing
Meyer, L. (2006) Soft law for solid contracts?: A comparative analysis of the value of the UNIDROIT principles of international commercial contracts and the principles of European Contract Law to the process of contract law harmonization. Denver Journal of International Law and Policy, vol. 34, br. 9
Meyer, T. (2009) Soft law as delegation. Scholarly works Georgia Law, vol. 32, br. 8
Perović, J. (2013) Primena lex mercatoria pred međunarodnom trgovinskom arbitražom. Pravo i privreda, vol. 50, br. 4-6, str. 490-498
Perović, J.S. (2000) Principi evropskog ugovornog prava i UNIDROIT principi. Pravni život, vol. 49, br. 5-6, str. 143-150
Petrić, S. (2008) Uvod u Načela europskog ugovornog prava - (Landova načela). Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 29(1): 335-370
Proso, M., Štambuk, M. (2008) Principi evropskog ugovornog prava s osvrtom na ugovornu odgovornost za neimovinsku štetu po novom ZOO-u. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 45(4)
Senden, L. (2004) Soft law in European Community law. Oxford: Hart Publishing
Snyder,, Francis (1995) The effectiveness of European community law. u: Terence Daintith [ur.] Implementing EC Law in the UK, London: Chancery
Spasić, I. (2009) UNIDROIT - doprinos unifikaciji nekih od najvažnijih pitanja međunarodnog trgovinskog prava. Strani pravni život, br. 2, str. 27-54
Vilus, J. (1998) Načela međunarodnih trgovinskih ugovora. Pravni život, vol. 47, br. 11, str. 413-430
Vuletić, D. (2011) Pravni aspekti Lisabonske strategije i budući izazovi - razrada s motrišta pravne prirode mekog prava (soft Law). Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 61(3): 1011-1036
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1309439M
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka