Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 245  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 1, str. 43-52
Inkluzija - pokret za otvoreno i pravično obrazovanje
aAcademy of Professional Studies South Serbia, Department of Business Studies Blace, Blace
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
cBelgrade Business and Art Academy of Applied Studies, Belgrade

e-adresainikcevic28@gmail.com
Sažetak
Obrazovanje ima neprocenjiv značaj za čoveka. Proces obrazovanja podrazumeva usvajanje znanja i sticanje veština i navika na razvijanje sposobnosti, formiranje pogleda na svet, kao i negovanje rada na osbosobljavanju za samoučenje. Međutim, postoje i učenici sa posebnim obrazovnim potrebama koje treba uključiti u obrazovni proces. Inkluzija, upravo predstavlja Nov model organizovanog poučavanja i učenja koji podrazumeva ne samo uključivanje dece sa teškoćama u razvoju u redovan vaspitno-obrazovni sistem, već i uključivanje deteta u društveni život zajednice na svim nivoima. U okviru modela inkluzivne nastave, prepoznata su prava svakog deteta na obrazovanje i stvoreni su uslovi za realizaciju tog prava. Izvori pravne regulative na koje se oslanja inkluzivno obrazovanje se mogu naći u međunarodnim ratifikovanim dokumentima i dokumentima nacionalnog karaktera koja se u celini ili nekim svojim delom odnose na inkluziju. Imajući u vidu aktuelnost ovog problema i primenu u sistemu obrazovanja, inkluzivno obrazovanje bi trebalo da bude predmet daljih istraživanja u našim sredinama, jer su dosadašnja istraživanja, uglavnom, bila usmerena na ispitivanje stavova prema deci sa teškoćama u razvoju i učenju u inkluzivnom obrazovanju.
Reference
*** (2006/ 2016) Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Službeni glasnik Republike Srbije, 33/2006, 13/2016, https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_sprecavanju_diskriminacije_osoba_s a_invaliditetom.html
*** (2017-2020) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, 88/2017, 27/2018 -dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020, https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_v aspitanja.html
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98/2006, https://www.paragraf.rs/propisi/ustav_republike_srbije.html
Damjanović, R. (2012) Leksikon pedagoško-psiholoških pojmova i izraza. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Forum of Belgrade Primary Schools (2011) Inclusive education. http://www.fbos.org.rs/index_htm_files/20111215clanak_o_inkluziji.pdf
Ilić, M. (2012) Inkluzivna nastava. Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet
Krulj, R., Stojanović, S., Krulj-Drašković, J. (2010) Osnovi pedagogije sa primenjenom didaktikom. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Muškinja, O., Lazić, S., Rista, S. (2011) Inkluzija između želje i mogućnosti. Pokrajinski ombudsman AP Vojvodine
Rajčević, P., Krulj, J. (2020) Rečnih didaktičkih pojmova. Učiteljski fakultet u Prizrenu-Leposavić
United Nations (1948) Universal Declaration of Human Rights. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (1960) UNESCO's Convention against Discrimination in Education. https://en.unesco.org/themes/right-to-education/convention-againstdiscrimination
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2001) Understanding and Responding to Children's Needs in Inclusive Classrooms. A Guide for Teachers Inclusive. Paris: Education Division of Basic Education United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Velišek-Braško, O. (2015) Inkluzivno-obrazovna politika u Evropi i regionu. Sociološki pregled, vol. 49, br. 1, str. 95-108
Vukajlović, B. (2010) Inkluzivno obrazovanje: u teoriji i praksi. Banja Luka: Nezavisni univerzitet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo2101043N
primljen: 30.11.2020.
revidiran: 10.03.2021.
prihvaćen: 23.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci