Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 32  
Back povratak na rezultate
Javne biblioteke i zaštita kulturnog nasleđa u vreme vanrednih situacija
Matična biblioteka "Ljubomir Nenadović", Valjevo

e-adresaocvioleta@gmail.com
Ključne reči: vanredno stanje; upravljanje rizicima od katastrofa; javne biblioteke; Valjevo; poplave; bibliotečki stručnjaci; kulturno nasleđe; stare i retke knjige; zakonski okvir
Sažetak
Svako vanredno stanje ugrožava i biblioteke kao ustanove zaštite kulturnog nasleđa, stare i retke bibliotečke građe, ali i drugih fondova koji su kategorisani kao građa od posebne važnosti. Upravljanje rizicima koje izazivaju poplave, požari, zemljotresi, klizišta i druge prirodne katastrofe, zatim pandemije, ratna stanja i druga vanredna stanja izazvana delovanjem ljudi, u smislu preventivnog delovanja i izrade planova za zaštitu i sanaciju kulturnog nasleđa od katastrofa, još uvek nije implementirano u redovne procedure u javnim bibliotekama. Postojeći zakonski okvir obezbeđuje optimalni nivo zaštite, ali je primena delimična. Resursi javnih biblioteka nisu dovoljni da obezbede kvalitetan nivo zaštite kulturnog nasleđa, pre svega zato što bibliotečki stručnjaci nisu uključeni u sistem zaštite na pravi način. Upravljanje rizikom od katastrofa u oblasti kulturnog nasleđa zahteva uvođenje obavezujućih procedura, redovnih edukacija, unapređenje odnosa i čvršće povezivanje svih učesnika u sistemu zaštite, uz obezbeđivanje finansijske podrške. Zbog svega navedenog, u ovom radu je opisan zakonodavni okvir u Republici Srbiji, a zatim i iskustvo valjevske biblioteke tokom poplava u valjevskom kraju 2014. godine u cilju boljeg sagledavanja pozicije ustanova kulture i značaja daljeg angažovanja na polju prevencije rizika.
Reference
*** (2011/2015) Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Službeni glasnik RS, br. 3, br. 37
*** (2020) Uredba o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja. Službeni glasnik RS, br. 102
*** Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa Republike Srbije za upravljanje rizikom o elementarnih nepogoda 2016-2020. Preuzeto 5. 9. 2021, https://www.cadri.net/system/files/2021-06/SERBIA-National-Plan-DRR-final-29-02-16-SRB.pdf
*** (1994-2021) Zakon o kulturnim dobrima. Službeni glasnik RS, br. 71 (1994), 52 (2011) - dr. zakoni, 99 (2011) - dr. zakon, 6 (2020) - dr. zakon i 35 (2021) - dr. zakon
*** Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters. u: World Conference on Disaster Reduction, 18-22 January 2005, Kobe, Hyogo, Japan, Preuzeto 1. 9. 2021. https://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf
*** (2009) Akcioni plan za formiranje jedinstve službe za vanredne situacije. Službeni glasnik RS, br. 78
*** (2020) Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti. Službeni glasnik RS, br. 6
*** (1974) Konvencija o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine. Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori br. 56
*** (2011) Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS, br. 86
*** (2010) Odluka o obrazovanju Budžetskog fonda za vanredne situacije. Službeni glasnik RS, br. 92
*** (2018) Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS, br. 87
*** (2011) Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi. Službeni glasnik RS, br. 52
*** Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda. Preuzeto 14. 9. 2021, http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Nacionalni%20program%20upravljanja%20rizikom%20 od%20elementarnih%20nepogoda.pdf
*** (2011) Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS, br. 8
*** (2010) Uredba o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2020) Uredba o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije. Službeni glasnik RS, br. 27
*** (2009/2012) Zakon o vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS, br. 111 (2009) i 93 (2012)
*** (2013) Rešenje o obavljanju poslova od opšteg interesa u zaštiti stare i retke bibliotečke građe. Službeni glasnik RS, br. 14
*** (2010) Zakon o meteorološim i hidrološkoj delatnosti. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2010-2018) Zakon o vodama. Službeni glasnik RS, br. 30 (2010), 93 (2012), 101 (2016) i 95(2018) - dr. zakon
Damnjanović, R., Milošević, V. (2018) Različiti vidovi zaštite stare knjižne građe - iskustva valjevske biblioteke. u: Rukopisna i stara štampana knjiga: zbornik radova / XII stručno-naučni skup Biblionet 2018, Beograd: Zajednica matičnih biblioteka Srbije, 245-255
Milošević, V. (2021) Javne biblioteke i osiguranje knjižnog fonda. u: Međunarodni naučni skup Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje: Zbornik radova = Proceedings, Beograd, 477-487
United Nations Office for Disaster Risk Reduction Sendai Declaration. Preuzeto 5. 9. 2021. https://www.preventionweb.net/publication/sendai-declaration
United Nations, General Assembly International Strategy for Disaster Reduction. Preuzeto 5. 9 2021, https://www.unisdr.org/2005/wcdr/back-docs/docs/a-res-58-214-eng.pdf
United Nations, Office for Disaster Risk Reduction The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Preuzeto 1. 9. 2021. https://www.undrr.org/publication/ sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
Vlada Republike Srbije Nacionalna strategija održivog razvoja. Preuzeto 31. 8. 2021. http://www.zurbnis.rs/zakoni/Nacionalna%20strategija%20odrzivog%20razvoja.pdf
Vlada Republike Srbije Nacionalni program za integraciju u Evropsku uniju (NPI). Preuzeto 14. 6. 2010. https://www.mei.gov.rs/upload/documents/NPI/NPI_2008.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.19090/cit.2021.39.47-56
primljen: 06.11.2021.
revidiran: 15.11.2021.
prihvaćen: 18.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka