Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 32  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 80, str. 237-258
Ljudsko dostojanstvo i nove genetske tehnologije - izazovi i mogućnosti pravne zaštite
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresaigor.milinkovic@pf.unibl.org
Ključne reči: genetske tehnologije; dostojanstvo; pravni okvir; međunarodni dokumenti
Sažetak
Ubrzani napredak u oblasti genetskih istraživanja neprestano proizvodi nove etičke dileme. Primjena genetskih intervencija otvara mogućnosti ne samo za prevenciju i liječenje ozbiljnih oboljenja, već i za izbor i poboljšavanje čovjekovih karakteristika (ne samo karakteristika već rođenih osoba, već i nerođene djece i pripadnika budućih generacija, odnosno ljudske vrste u cjelini). Iako pojedini autori smatraju pravo bespomoćnim pred izazovima biotehnološke revolucije, neophodnost kreiranja odgovarajućeg pravnog okvira za primjenu genetskih intervencija na ljudskim bićima iz dana u dan sve je očitija. Stoga su sve naglašeniji napori, kako na međunarodnom nivou tako i u okviru nacionalnih zakonodavstava, da se definišu principi i pravila za upotrebu novih genetskih tehnologija. Nametanje pravnih ograničenja za primjenu genetskog inženjeringa nerijetko se opravdava vrijednošću ljudskog dostojanstva, pojmom čija sadržina podliježe različitim interpretacijama, zbog čega se on u oblasti bioetike ponekad proglašava beskorisnim. U prvom dijelu rada biće ukazano na osnovne etičke dileme koje okružuju primjenu novih genetskih tehnologija (naglasak će biti stavljen na ulogu koja ljudskom dostojanstvu pripada u pomenutim etičkim raspravama). Nakon toga, analizi će biti podvrgnute odredbe relevantnih međunarodnih dokumenata koje se odnose na primjenu genetskih tehnologija (posebna pažnja biće posvećena tzv. 'ograničavajućoj' dimenziji ljudskog dostojanstva, kao etičkoj osnovi na kojoj usvojeni principi počivaju). Predmet ispitivanja predstavljaće i pravni tretman novih genetskih tehnologija u okviru nacionalnih zakonodavstava. Naposljetku, analizi će biti podvrgnuta postojeća normativna rješenja u Bosni i Hercegovini (njenim entitetima: Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine).
Reference
*** (2004) Rules on medically assisted reproduction. Official Gazette, Act No 40, Feb. 19, 2004, Retrieved from: https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-pma-italie-english.pdf
*** (1990) Act for Protection of Embryos (Embryonenschutzgesetz). u: Vöneky S.; Volfrum R. [ur.] Human Dignity and Human Cloning, Leiden -Boston: Martinus Nijhoff Publishers, of 13th December, pp. 309-315
*** (2018) Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom. Službene novine Federacije BiH, Br. 59
*** Kodeks medicinske etike i deontologije. Preuzeto sa: Ljekarska komora Federacije BiH,
*** (2005) Brazil's Biosafety Law. Law No. 11.105 of March 24, 2005, Retrieved from:
*** Explanatory Report to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. Retrieved from: https: // rm. coe. int/16800ccde5
Andorno, R. (2009) Human Dignity and Human Rights as a Common Ground for a Global Bioethics. Journal of Medicine and Philosophy, 34(3): 223-240
Andorno, R. (2013) Human Dignity and Human Rights. u: ten Have, Henk A.M.J.; Gordijn, Bert [ur.] Handbook of Global Bioethics, Dordrecht: Springer Nature, str. 45-57
Araki, M., Ishii, T. (2014) International regulatory landscape and integration of corrective genome editing into in vitro fertilization. Reproductive Biology and Endocrinology, 12(1): 108
Beyleveld, D., Brownsword, R. (1999) Human Dignity, Human Rights and Human Genetics. u: Brownsword R.; Cornish W.R.; Llewelyn M. [ur.] Law and Human Genetics: Regulating a Revolution, Oxford - Portland: Hart Publishing, pp. 69-88
Bostrom, N. (2008) Dignity and Enhancement. u: Latigan B.T. [ur.] Human Dignity And Bioethics: Essays Commissioned by the President's Council On Bioethics, New York: Nova Science Publisher, Incorporated, pp. 123-144
Bostrom, N. (2005) In defense of posthuman dignity. Bioethics, 19(3): 202-214
Brownsword, R., Beyleveld, D. (2001) Human dignity in bioethics and biolaw. New York: Oxford University Press
Brownsword, R., Cornish, W.R., Llewelyn, M. (1999) Law and Human Genetics: Regulating a Revolution. Oxford - Portland: Hart Publishing, pp. 1-5
Brownsword, R. (2004) What the World Needs Now: Techno-regulation, Human Rights and Human Dignity. u: Brownsword R. [ur.] Global Governance and the Quest for Justice, Vol. IV:Human Rights, Oxford - Portland Oregon: Hart Publishing, pp. 203-234
Davis, D.S. (1997) Genetic Dilemmas and the Child's Right to an Open Future. Hastings Center Report, 27(2): 7
Dilley, S. (2013) Human Dignity in Bioethics. Informa UK Limited
Dworkin, R. (2011) Justice for Hedgehogs. Harvard University Press
Dworkin, R. (1994) Life's dominion. New York: Vintage Books
Dworkin, R.M. (2002) Sovereign virtue: The theory and practice of equality. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Foster, C. (2011) Human Dignity in Bioethics and Law. Oxford and Portland: Hart Publishing
Fukuyama, F. (2002) Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution. New York: Farrar, Straus and Giroux, Human Fertilization and Embriology Act 2008. Retrieved from: https://www. legislation.gov.uk/ukpga/2008/22/contents
Glannon, W. (2001) Genes and Future People: Philosophical Issues in Human Genetics. Westview Press
Goldstein, J. (1975) For Harold Lasswell: Some Reflections on Human Dignity, Entrapment, Informed Consent, and the Plea Bargain. Yale Law Journal, 84(4): 683
Henry, L.M. (2010) Deciphering Dignity. American Journal of Bioethics, 10(7): 59-61
Huxley, J. (1957) Transhumanism, New bottles for new wine: Essays. London: Chatto & Windus, 13-17
Ishii, T., Hibino, Y. (2018) Mitochondrial manipulation in fertility clinics: Regulation and responsibility. Reproductive Biomedicine & Society Online, 5: 93-109
Jotterand, F. (2010) Human Dignity and Transhumanism: Do Anthro-Technological Devices Have Moral Status?. American Journal of Bioethics, 10(7): 45-52
Komora doktora medicine Republike Srpske Kodeks medicinske etike i deontologije. Preuzeto sa
Laurie, G., Harmon, S., Porter, G. (2016) Mason & McCall Smith's Law & Medical Ethics. Oxford University Press
Levy, N. (2011) Enhancing Authenticity. Journal of Applied Philosophy, 28(3): 308-318
Macklin, R. (2003) Dignity is a useless concept. BMJ, 327(7429): 1419-1420
Mehlman, M.J. (2012) Transhumanist dreams and dystopian nightmares: The promise and peril of genetic engineering. JHU Press
Nordenfelt, L. (2004) The Varieties of Dignity. Health Care Analysis, 12(2): 69-81
Peacock, K.W. (2010) Biotechnology and genetic engineering. New York: Infobase Publishing
Pinker, S. (2008) The Stupidity of Dignity. The New Republic, 28
Reiss, M. (2001) Biotechnology. u: Chadwick R. [ur.] The Concise Encyclopedia of the Ethics of New Technologies, San Diego -London: Academic Press, pp. 13-26
Resnik, D.B. (2003) Genetic Engineering, Human. Post G.S. [ur.] Encyclopedia of Bioethics (pp. 959-966): 3rd edition, Gale
Sandel, M.J. (2007) The Case against Perfection. Ethics in the Age of Genetic Engineering. Cambridge Massachusetts, and London: The Belknap Press of Harvard University Press
Schockenhoff, E. (2007) Koliko je nedodirljivo ljudsko dostojanstvo?, Veza između ljudskog dostojanstva, osobe i naravi na području bioetike. Bogoslovska smotra, 1: 5-21
Singer, P. (1985) The Ethics of the Reproduction Revolution. Annals of the New York Academy of Sciences, 442(1 In Vitro Fert): 588-594
Sulmasy, D.P. (2007) Human Dignity and Human Worth. u: Malpas, Jeff; Lickiss, Norelle [ur.] Perspectives on Human Dignity: A Conversation, Dordrecht: Springer Nature, str. 9-18
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1880237M
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Kopaonik school of natural law perception of dignity and legal discourse in Europe
Dakić Dragan

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Ronald Dvorkin - smisao objektivnog važenja vrednosnih sudova
Vujadinović-Milinković Dragica O.

Vojno delo (2019)
Hibridni sukob - postmoderni rat, novo lice stare pojave
Milošević Davor M.

prikaži sve [8]