Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 9, br. 13, str. 257-273
Osvrt na opus Ljubomira Tadića
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd, Srbija

e-adresaestanovc@eunet.rs
Sažetak
Akademik Ljubomir Tadić se razvijao kao naučnik stvaralačkih sposobnosti. Proučavao je i razvijao više disciplina iz oblasti francuskih i nemačkih teorijskih nauka, ali i iz drugih jezičkih područja, koja su uključivala analize rezultata velikih teoretičara. Tokom pola stoleća dao je značajan doprinos društvenim naukama - kapitalna dela u kojima su utvrđeni teorijski osnovi prava i filozofije prava, etike, opšte i praktičke (practical mind) filozofije, sociologije, političke i pravne filozofije i političkih nauka. Njegovu argumentaciju podržavale su činjenice iz empirijske oblasti. Zahvaljujući velikom uporednom znanju, kritički je izvodio zaključke iz najuticajnijih društvenih teorija i široke oblasti društvene stvarnosti. Obimnim opusom značajno je doprineo razvitku društvenih nauka kod nas, u skladu s humanističkim vrednostima, slobodom i dostojanstvom, naučničkim i ljudskim moralnim opredeljenjem i društvenim angažmanom.
Reference
Aristotel (1959/1970) Nikomahova etika. Kultura, prevela sa starogrčkog i napomene napisala Radmila Šalabalić; predgovor 'Aristotel kao etičar', napisao Miloš N. Ðurić (384-322. pre n. e.)
Aristotel (1960) Politika. Beograd: Kultura, prevela Ljiljana Stanojević-Crepajac, predgovor napisao Ðurić Miloš, “Aristotelovo učenje o državi i njenom etičkom zadatku”. Ovo delo je svojim empirijskim pristupom inspirisalo više mislilaca, poput
Aristotel (1948) Ustav atenski. Zagreb: JAZU, preveo i Uvod i napomene napisao Niko Majnarić
Đuretić, J., Vujačić, I., ur. (2012) Ljubomir Tadić - mislilac slobode. Beograd: Albatros Plus - Službeni glasnik
Kant, I. (1788/1979) Kritika praktičkog uma. Beograd: Kultura, preveo Danilo Basta, a predgovor napisao Vuko Pavićević, 'Kantova etika kategoričkog imperativa'
Manhajm, K. (1968) Ideologija i utopija. Beograd: Nolit, str. 292; str. Vojin Milić, Uvodna studija, 'Sociologija saznanja između istoricizma i marksizma', IX-LXX(nemačko izdanje 1929, englesko 1936)
Platon (1957) Država. Beograd: Kultura, 428/27-349/48. pre n. e
Platon (1957) Zakoni. Zagreb: Kultura, preveo Veljko Gortan
Radbruch, G. (1932-1963) Rechtsphilosophie. Stuttgart, 3. izd
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd: Nolit
Stanovčić, V. (2008) Politička teorija. Beograd: Službeni glasnik, I
Stanovčić, V. (2012) Doprinosi Ljubomira Tadića odbrani slobode, osporavanja autoritarizma i kritici nedostataka pravnog pozitivizma. u: Đuretić Jagoš, Vujačić Ilija [ur.] Ljubomir Tadić - mislilac slobode, Beograd: Službeni glasnik, str. 95-112
Strauss, L. (1971) Prirodno pravo i istorija. Sarajevo: Veselin Masleša
Tadić, Lj. (1972) Tradicija i revolucija. Beograd: Srpska književna zadruga
Tadić, L. (1974) Sociologija politike i prava. Beograd: Filozofski fakultet
Tadić, L. (1975) Pravo, priroda i istorija. Beograd: Filozofske studije
Tadić, L. (1980) Dijalektika ilegitimnosti i legitimnosti vlasti u socijalizmu. Beograd: Filozofske studije
Tadić, L. (1967) Predmet pravnih nauka. Beograd: Kultura
Tadić, L. (1988) Nauka o politici. Beograd: Rad
Tadić, L. (2003) Zagonetka smrti - smrt kao tema religije i filozofije. Beograd: Filip Višnjić
Tadić, L. (1974) Javna i privatna upotreba uma u Kantovoj praktičnoj filozofiji. Theoria, tematski broj: Immanuel Kant i savremena filozofija
Tadić, L. (1967) Poredak i sloboda - prilozi kritici političke svesti. Beograd: Kultura
Tadić, L. (1986) Da li je nacionalizam naša sudbina. Beograd
Tadić, L. (1987) Autoritet i osporavanje. Beograd-Zagreb: Filip Višnjić, Naprijed
Tadić, L.P. (1987) Ogled o javnosti. Nikšić: Univerzitetska riječ
Tadić, L.P. (1962) Filozofske osnove pravne teorije Hansa Kelzena: Prilog kritici 'Čiste teorije prava'. Sarajevo: Veselin Masleša
Tadić, L.P. (1966) Predmet pravnih nauka. Beograd: Institut društvenih nauka
Tadić, L.P. (1983) Filozofija prava. Zagreb: Naprijed, str. 148
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: osvrt
DOI: 10.5937/GodFPN1513257S
objavljen u SCIndeksu: 30.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka