Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 15  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 3, br. 3, str. 9-26
Veberova koncepcija moći
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresavukasin.pavlovic@fpn.bg.ac.rs
Ključne reči: moć; vlast; legitimnost; birokratska vlast; tradicionalna vlast; harizmatska vlast; klase i staleži; političke partije
Sažetak
Po mišljenju autora ovog teksta, Veberovo shvatanje moći predstavlja najvažniju tačku u njegovoj sociologiji vlasti. Bez kategorije moći nije moguće razumeti Veberovo shvatanje politike, kao ni njegovo određenje države. Veliku važnost ima Veberovo razlikovanje moći i vlasti. U ovom radu se posebna pažnja poklanja Veberovoj analizi legitimnosti vlasti, jer to pitanje ima veliki značaj za političku sociologiju. U tekstu se detaljno prikazuju najvažnije odlike sva tri tipa legitimnosti vlasti: racionalno-birokratske tradicionalne i harizmatske. Drugi deo teksta bavi se pitanjima društvene podele moći. U okviru toga izlažu se Veberovi pogledi na klase i staleže, kao i na političke partije.
Reference
Đurić, M. (1964) Sociologija Maxa Webera. Zagreb: Matica hrvatska
Eisenstadt, S.N. (1968) Max Weber on charisma and institution building. Chicago - London: The University of Chicago Press
Katunarić, V., ur. (1999) Maks Veber vlast i politika. Zagreb: Naklada Jasenski i Turk
Mommsen, W. (1992) The political and social theory of Max Weber. Cambridge: Polity Press
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta, tom I i II
Veber, M. (2006) Politički spisi. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka