Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 23  
Back povratak na rezultate
2016, br. 151, str. 184-203
To sjajno treće mesto za najlepše treće poluvreme
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za sociologiju
Projekat:
Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri (MPNTR - 179035)

Ključne reči: veteranski fudbal; kafana; Beograd; slobodno vreme; organizaciona kultura
Sažetak
U radu se analizira značaj kafane u organizacionoj kulturi fudbalskog kluba veterana i veteranskog fudbala u Beogradu. Istražuje se uloga kafane kao sjajnog trećeg mesta u kojem se organizuje druženje nakon utakmice - treće poluvreme i proverava teza da je upravo to treće poluvreme i najvažniji cilj organizacije kako pojedinačnih klubova, tako i celokupnog takmičenja. Osnovni pojmovi i pristupi sociologije organizacije čine teorijski okvir u kojem se nastoji sprovesti pomenuto istraživanje - pojam organizacije, organizacione kulture, sadržaj i tipovi organizacione kulture. U ovom interdisciplinarnom nastojanju posežemo i za doprinosima sociologije slobodnog vremena i kafanologije.
Reference
*** (2015) Statut sportskog udruženja Udruženje veterana fudbalskih klubova Beograda. (Prečišćena verzija) http://uvfkbgd.rs/Dokumenti/Statut_veterana_preciscen_tekst.pdf. stranica posećena 28. aprila 2016
Buchanan, D.A., Huczynski, A.A. (2010) Organizational Behaviour. Harlow: Pearson Education, Seventh Edition
Đorđević, D.B. (2014) Kafanološki astal: prilozi sociološkoj kafanologiji. Novi Sad: Prometej
Đorđević, D.B. (2012) Ej kafano, nauko moja. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanologija, Beograd: Službeni glasnik
Frenklin, F. (2006) Kako fudbal objašnjava svet - neobična teorija globalizacije. Beograd: Moć knjige
Golubović, V. (2013) Stare kafane. Beograd: Diamond media
Harrison, R. (1972) Understanding Your Organizations Character. Harvard Business Review, Vol. 50, No. 3, pp. 119-128
Hendi, Č. (1996) Bogovi menadžmenta. Beograd: Želnid
Janićijević, N. (1994) Korporativna transformacija: promene organizacione kulture, moći i strukture. Beograd: TIMIT
Janićijević, N. (2008) Organizaciono ponašanje. Beograd: Data status
Janićijević, N. (2013) Organizaciona kultura i menadžment. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Jovanović, Đ. (2014) Kafanski pendžer zastakljen sociološkim okancima (Pogovor). u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanološki astal: prilozi sociološkoj kafanologiji, Novi Sad: Prometej
Kovačević, I., Žikić, B., ur. (2013) Antropologija fudbala. Beogeas: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta; Institut za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta
Markešić, I. (2014) Predgovor: Što je kafana i zašto toliko priče o njoj?. u: Đorđević D.B. [ur.] Kafanološki astal: prilozi sociološkoj kafanologiji, Novi Sad: Prometej
North, D.C. (2003) Institucije, institucionalna promjena i ekonomska uspješnost. Zagreb: Masmedia
Olenburg, R. (1997) The great good places: Cafes, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts and how they get you through the day. New York: Marlowe & Company, [1989]
Rodžek, K. (2014) Rad dokolice: kultura slobodnog vremena. Beograd: Ekonomski fakultet
Schein, E.H. (2004) Organizational culture and leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass, Third edition
Scott, R.W. (2003) Organizations rational, natural, and open systems. Upper Saddle River: Prentice Hall
Sikavica, P. (2011) Organizacija. Zagreb: Školska knjiga
Stanojević, M. (2010) Institucija kafane u Srbiji i razvoj modernog društva - funkcije kafane. Teme, vol. 34, br. 3, str. 821-837
Stebbins, R.A. (2007) The sociology of leisure and recreation. u: Bryant C.D., Peck D.L [ur.] 21st Century Sociology: A Reference Handbook, Thousand Oaks: Sage, pp. 179-187
Veber, M. (1976) Privreda i društvo, Tom prvi. Beograd: Prosveta
Vujović, S. (2010) Fenomen kafane i modernizacija - fragmenti o evropskom, balkanskom i beogradskom kafanskom životu. Teme, vol. 34, br. 3, str. 867-891
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1651184M
objavljen u SCIndeksu: 09.12.2016.