Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 18  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 3, br. 1, str. 15-19
Modeliranje poslovnih rizika, analiza slučaja - 'Jasmin d.o.o'
aINAT Summit
bUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak, Srbija

e-adresaognjen.raketic@gmail.com, irenarasevic@yahoo.com
Ključne reči: leveridž; rizik; troškovi; poslovanje; dobit
Sažetak
Rad ima za cilj da objasni analizu rizika poslovanja trgovinskog preduzeća 'Jasmin d.o.o.' uz pomoć leveridž metode. Takođe, rad ukazuje na značaj leveridž metode u otkrivanju i otklanjanju rizika u poslovanju preduzeća. Osim toga, rad daje uvid u poslovanje trgovinskog preduzeća 'Jasmin d.o.o' tokom 2016. godine. Nakon uvodnog poglavlja u kom je objašnjen pojam i vrste leveridža, rad se fokusira na istraživanje sve tri vrste leveridža. Na kraju rada se nalaze zaključna razmatranja i literatura koja je korišćena u ovom radu. U radu su korišćeni relevatni podaci koji se nalaze na sajtu agencije za privredne registre. Svrha i značaj ovog rada jeste u prikazivanju bitnosti leveridž metode u analizi rizika poslovanja preduzeća. Takođe, cilj ovog rada jeste da se podigne svest o validnosti leveridž metode u analizi rizika poslovanja preduzeća, usled nedovoljne zastupljenosti u Srbiji. Ovaj rad je upotrebljiv finansijskim analitičarima, kao i stručnjacima koji se bave analizom rizika poslovanja, ali ovaj rad mogu koristiti i studenti koji žele da se usavršavaju u oblasti poslovnih finansija.
Reference
Barjaktarović, L., Jović, Z., Milojevic, M. (2013) Business Finance. Belgrade: Singidunum
Chapman, C., Ward, S. (2003) Project Risk Management: Processes, Techniques, and Insights. New York: Wiley
Emblemsvåg, J., Endre, K.L. (2002) Strategic risk analysis - a field version. Management Decision, 40(9): 842-852
Jakovčević, D. (2007) Identifying and measuring risk in a company. RRIF, No. 8
Knežević, G. (2013) Analysis of financial reports. Belgrade: Singidunum
Sprčić, M.D., Tekavčić, M., Šević, Ž. (2008) Corporate risk management practices in Croatian companies, original scientific paper
Terzić, I., Milojević, M. (2013) Analysis Validation rate risks of global banking. u: The 14th international conference Synergy
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SJEM1801015R
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka