Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 13  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 62, br. 7-8, str. 323-347
Uslovljenost veličine i vitalnosti preduzeća u srpskoj privredi
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za računovodstvo i poslovne finansije, Srbija
Projekat:
Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji (MPNTR - 179050)

Sažetak
Struktura privrede je veoma heterogena. Nju čine preduzeća koja posluju u različitim delatnostima i koja u skladu s tim pripadaju različitim sektorima i unutar njih različitim privrednim granama. Da bi što kvalitetnije obavljala svoju delatnost, preduzeća biraju različite pravne forme, te otuda posluju kao ortačka preduzeća, komanditna društva, društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva i državna preduzeća. Konačno, preduzeća koja pripadaju jednoj nacionalnoj ekonomiji mogu da budu drastično različita sa stanovišta njihove veličine, mereno brojem zaposlenih, visinom angažovane imovine, visinom ostvarenih prihoda ili njihovim doprinosom stvaranju dodate vrednosti. U ovom radu akcenat je stavljen na sagledavanje performansi preduzeća sa stanovišta njihove veličine. U prvim delovima rada posebna pažnja posvećena je istraživanju značaja veličine preduzeća za privredna ostvarenja i u tom kontekstu pozicioniranju velikih, srednjih i malih preduzeća u srpskoj privredi. U središnjem delu rada, pažnja je usmerena na sagledavanje prinosnih potencijala srpske privrede iz perspektive veličine preduzeća. Konačno, na kraju rada naglašeni su problemi volatilnosti performansi velikih, malih i srednjih preduzeća, kao i uticaj poslovnog i finansijskog leveridža na njihova ostvarenja.
Reference
*** (2006) Zakon o računovodstvu. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 46
*** (2013) Zakon o računovodstvu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 62
Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (2009) Capital structure and leverage. u: CFA Institute, Corporate finance, Boston: Pearson Custom Publishing
Commission of the European Communities (2003) Commission Recommendation: Concerning the definition of micro, small, and medium-sized enterprises (2003/361/EC ). Official Journal of the European Union
European Commission (2014) Annual report on European SMEs 2013-2014: A partial and fragile recovery. Brussels: EC Publication Office
Greene, W.H. (2000) Econometric analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
Malinić, D. (2013) Finansijska (ne)moć javnih preduzeća. u: Računovodstveno regulatorno okruženje - podsticaj ili ograničenje privrednog rasta, Zlatibor, Zbornik radova, Savez računovođa i revizora Srbije, 2013
Malinić, D., Milićević, V. (2013) The financial performance measurement in telecommunications: The case of Serbia. Saarbrücken: LA P Lambert Academic Publishing
Malinić, D., Milićević, V. (2012) The financial and structural capabilities of key infrastructure sectors in Serbia. Ekonomski anali, vol. 57, br. 195, str. 7-42
Malinić, D., Milićević, V. (2013) Effects of changes in foreign exchange rates on performance in Serbia's economy. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 7-8, str. 401-416
Malinić, D. (2007) Politika dobiti korporativnog preduzeća. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Mann, P.S. (2009) Introductory statistics. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
OECD (2013) Entrepreneurship at a Glance 2013. Entrepreneurship at a Glance
Sharpe, W.F., Alexander, G.J., Bailey, J.V. (1999) Investments. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall Inc
Stevanović, N.Đ., Malinić, D., Milićević, V. (2013) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekopre1408323M
objavljen u SCIndeksu: 24.06.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka