Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2012, br. 62, str. 445-462
Ograničavanje privatnosti državnom intervencijom zasnovanoj na primeni informacionih tehnologija
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Rad je posvećen samo jednom aspektu privatnosti - ličnim podacima, koji u današnjim pravnim poretcima bivaju podvrgnuti različitim vidovima državne intervencije. Intervencionička narav savremene pravne države biva naglašena primenom informacionih tehnologija, namećući mnoštvo vidova zadiranja u privatnost pojedinca. Budući pravno vezano, to zadiranje putem prikupljanja, obrade i korišćenja ličnih podataka, od strane države i njoj sličnih nosilaca imperijuma, izraz je pravovaljanog ostvarivanja različitih oblika javnog interesa. Pritom, ograničavanje privatnosti obradom ličnih podataka u pravima savremenih država - premda pravovaljano, može biti opravdano (legitimno) i neopravdano (neligitimno). Opravdano ograničavanje nameće 'zbiljski javni interes', dok srž neopravdanog čini 'simulovani (prividni) javni interes', koji prikriva vlastodržačku potrebu zaposedanja slobode pojedinca. Osobitu pažnju autor posvećuje neopravdanom ograničavanju privatnosti pojedinca, najvećma zbog činjenice da primena novih informacionih tehnologija u savremenom informacionom društvu dovodi do promene prirode i svrhe konvencionalnih (tradicionalnih) zahvata države u privatnu sferu pojedinca. Autor nastoji da na postavljena pitanja odgovori analizovanjem tipičnih slučajeva u pravu Srbije i u uporednom pravu.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni list SRJ, br. 98
*** (2011) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72
Dimitrijević, P. (2011) Pravo informacione tehnologije. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Dimitrijević, P. (2008) Pravo privatnosti na Internetu - pozitivnopravni okvir. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 52, str. 49-62
Ditertr, Ž. (2006) Izvodi iz najznačajnijih odluka Evropskog suda za ljudska prava. Beograd
Iljin, I.A. (2001) U potrazi za pravednošću - hrišćansko-politički eseji o istoriji, društvu i kulturi. Cetinje: Svetigora
Lilić, S. (2011) Internet dospeo do petine. Politika Online, 10.03., www.politika.rs/rubrike/Sta-da-se-radi/Internet-dospeo-do-petine.sr.html, stranica posećena 14.11.2012
Lilić, S. (1989) Zakonodavstvo o zaštiti podataka - uporedno-pravni osvrt. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 37(2-3): 278-284
Nikolić, M. (2012) Praktični aspekti zaštite privatnosti korisnika i bezbednosti elektronskih komunikacionih mreža i usluga u Srbiji. 05. Nov. 2012. www.telekomunikacije.rs
Petrović, M. (2011) Nauka o upravljanju kao pretpostavka upravne politike - opšti deo. Niš: Sven
Petrović, M.M. (1996) Pojam totalitarizma - totalitarizam kao permanentno opsadno stanje i kao permanentna revolucija odozgo. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 82, br. 1-3, str. 463-471
Popesku, D. (2008) Pravo privatnosti. Bilten Okružnog suda u Beogradu, (78): 55-69
Resanović, A. (2011) Rokovi prošli - propisa nema. 05. 03. 2011, 14. 11. 2012. www.politika.rs/rubrike/Sta-da-se-radi/Rokovi-prosli-propisa-nema.sr.html
Subotić, O. (2009) Biometrijski pasoši - činjenice i kontroverze. Pravoslavlje, br 1024/2009, 05. Nov. 2012. http://pravoslavlje.spc.rs/broj/1024/tekst/cinjenice-i-kontroverze
Subotić, O. (2007) Biometrijski sistemi identifikacije - kritička studija. Beograd: Institut za političke studije
Šabić, R. (2011) Čiji su naši lični podaci. 2011. 01. 14. 11. 2012, www.istinomer.rs/teme/ciji-su-nasilicni-podaci/27.01.2011
Šturm, L. (1986) Pravni aspekti zaštite podataka u savremenim informacionim sistemima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 34(6): 652-665
Tomić, Z. (2011) Upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Vodinelić, V.V. (1989) Obrada podataka i zaštita ličnosti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 2-3, str. 172-196
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka