Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[8]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:67
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:62

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 9, br. 1, str. 94-104
Nepravilnosti u sprovođenju popisa imovine i obaveza
Državna revizorska institucija, Beograd

e-adresajakovljevic.i.nemanja@gmail.com
Ključne reči: popis; imovina; obaveze; nepravilnost
Sažetak
Nepravilnosti koje se mogu javiti tokom pripreme i sprovođenja popisa imovine i obaveza mogu da imaju ozbiljne i višestruke implikacije na finansijske izveštaje entiteta i na njegov rezultat poslovanja. To je uslovljeno činjenicom da popis kao deo predzaključnih knjiženja predstavlja osnovu za svođenje knjigovodstvenog na stvarno stanje. Popisom se može utvrditi postojanje nedokumentovanih ekonomskih promena, za koje u trenutku njihovog nastanka nije postojao adekvatan dokument kojim bi se potvrdilo njihovo postojanje i njihov vrednosni uticaj na poslovanje entiteta. Nepravilno sprovođenje popisa može da bude uzrokovano i namernim radnjama koje su usmerene na prezentovanje netačnog stvarnog stanja u pokušaju da se u finansijskim izveštajima predstavi bolji rezultat poslovanja nego što stvarno jeste čime bi jedna interesna grupa ostvarila korist na štetu ostalih interesnih grupa. Iz tih razloga je važno razumeti nepravilnosti koje se javljaju prilikom popisa čime bi se predupredila i onemogućila njihova pojava u praksi.
Reference
*** (2015/2018) Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Službeni glasnik RS, br. 33/2015 i 101/2018
*** (2014/2015) Uputstvo o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika uključenih u konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine date na korišćenje drugim pravnim licima. Službeni list AP Vojvodine, br. 49/2014, 51/2014, 3/2015 i 48/2015
*** (2003-2020) Uredba o budžetskom računovodstvu. Službeni glasnik RS, br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020
*** (2009-2019) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010...72/2019
*** (2019) Predmet popisa. Poresko pravni instruktor, broj 127; Beograd
*** (2019) Popis nekretnina, postrojenja i opreme + Popis zaliha + Popis obaveza. Računovodstvena praksa, 21-22
*** (2019) Popis imovine i obaveza na dan 31.12.2019. Revizor, novembar; Informativno-poslovni centar d.o.o. Beograd, Višegradska 6/II
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prilog
DOI: 10.5937/trendpos2101094J
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka