Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 11, br. 44, str. 105-115
Merenje i obelodanjivanje obaveza
Institut za ekonomiku i finansije - IEF, Beograd
Sažetak
Obaveza je sadašnja obaveza, koja je rezultat prošlih događaja, po osnovu koje će doći u budućnosti do odliva resursa. Inicijalno se vrednuje po nominalnoj vrednosti koja predstavlja iznos primljenih novčanih sredstava od poverilaca, odnosno vrednost primljene robe ili usluge, u trenutku nastanka obaveze. Naknadno merenje vrši se po principu više vrednosti. Koje informacije za obaveze je potrebno obelodaniti u Napomenama uz finansijske izveštaje propisano je MRS 1 Prikazivanje finansijskih izveštaja i pojedinim MRS/MSFI.
Reference
*** (2008) Međunarodni računovodstveni standardi. Službeni glasnik RS, br. 16 i 31 - ispr
*** (2003-2005) Zakon o finansijskom lizingu. Službeni glasnik RS, 55/03, 61/05
*** (1994) Zakon o obligacionim odnosima - ustavna povelja. Službeni list SRJ, 31
*** (2003) Zakon o obligacionim odnosima - ustavna povelja. Službeni list SCG, 1
*** (2006) Zakon o deviznom poslovanju. Službeni glasnik RS, br. 62
*** (2006) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, br. 46
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka