Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 63  
Back povratak na rezultate
2018, br. 160, str. 58-80
Multikulturalnost savremenih društava - između ostvarivanja i osporavanja demokratije
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za sociologiju
Projekat:
Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Ključne reči: multikulturalnost; savremena društva; demokratija; kulturna prava i slobode; liberalizam; kulturni relativizam
Sažetak
Imajući u vidu da je društveni život danas sve manje nacionalno i prostorno ograničen, multikulturalnost je postala nesporna činjenična realnost i krucijalna odrednica većine savremenih postindustrijskih društava. Rad ima za cilj da osvetli podeljenost naučnih diskursa u vezi sa kulturnim pluralizmom i poželjnim načinima organizovanja postojeće multikulturalnosti u savremenim društvima, kroz analizu odnosa liberalizma i multikulturalizma, kulturnog relativizma i univerzalnosti ljudkih prava i sloboda. U skladu sa procenama da se, u svakodnenim praksama ostvarivanja i osporavanja demokratije, kulturna prava i slobode više verbalno zagovaraju i normativno utemeljuju, nego praktično realizuju, u radu se, zatim, čini kritički osvrt na multikulturna iskustva različitih zemalja. Ovo u želji da se ukaže na značajne varijacije u ocenjivanju toga šta kulturna demokratija jeste i koliko su daleko spremne da idu pojedine države u njenom ostvarivanju.
Reference
*** (1990) The growing impact of ethnic and geographic diversity on US foreign policy: Report of the thirty-first strategy for peace. u: US Foreign Policy Conference, Muscatine, IA: Stanley Foundation (IX 1417. S76 1990)
Arizpe, L. (2004) Intangible Cultural Heritage, Diversity and Coherence. Museum International, 56(1-2): 130-136
Ashcroft, R.T., Bevir, M. (2018) Multiculturalism in contemporary Britain: policy, law and theory. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 21(1): 1-21
Benedikt, R. (1976) Obrasci kulture. Beograd: Prosveta
Bošković, A. (2010) Kratak uvod u antropologiju. Beograd: Službeni glasnik
Božilović, N., Petković, J. (2014) Kultura i nacionalne raznolikosti - vrednosne orijentacije studenata Univerziteta u Nišu. u: Zaharijevski D.S., Đorić D., Stojić G. [ur.] Kulturne orijentacije studenata i kultura mira na Balkanu, Niš: Filozofski fakultet u Nišu, str. 55-83
Božilović, N., Petković, J. (2014) Manjinska prava u oblasti kulture - senzibilisanje društva za demokratske kulturne vrednosti. u: Dimitrijević B. [ur.] Istoriografija i savremeno društvo, Niš: Filozofski fakultet, tom I, str. 298-313
Castells, M. (2002) Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing
Castles, S., Davidson, A. (2000) Citizenship and migration: Globalization and the politics of belonging. London: MacMillan Press Ltd
Grillo, R.D. (1998) Pluralism and the politics of diference (State, culture and ethnicity in comparative perspective). Oxford: Clarendon Press
HDR (2004) Cultural liberty in today's diverse world. New York: UNDP
Heršak, E., Čičak-Chand, R. (1991) Kanada - multikulturalizam. Migracijske teme, Zagreb, br. 7, vol. 1, str. 13-28
Jang, I.M. (2005) Pravednost i politika razlike. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Kimlika, V. (2003) Multikulturno građanstvo: liberalna teorija manjinskih prava. Zagreb: Jesenski i Turk
Kivisto, P. (2002) Multiculturalism in a global society. London, G.B: Blackwell Publishing
Kukatas, Č. (2002) Postoje li kulturna prava?. u: Nacija, kultura i građanstvo, Beograd: Javno preduzeće Službeni list SRJ
Lupul, M. (2005) The politics of multiculturalism: A Ukrainian-Canadian memoir. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies
Maluf, A. (2003) Ubilački identiteti. Beograd: Paideia
Mekli, Ž.M. (1981) Kulturna demokratija. Kultura, br. 53, str. 142-155
Mojsi, D. (2012) Geopolitika emocija. Kako kulture straha, poniženja i nade utiču na oblikovanje sveta. Beograd: Clio
Petković, J., Božilović, J. (2015) Antropologija grada - ka multi-kulturnom građanstvu. u: Milenković P., Stojšin S., Pajvančić-Cizelj A. [ur.] Društvo i prostor - epistemologija prostora, društveni prostor i kulturnoistorijska značenja, Beograd: Srpsko sociološko društvo, str. 206-219
Pilger, J. (2002) Novi vladari svijeta. Zagreb: Epifanija
Semprini, A. (2004) Multikulturalizam. Beograd: Clio
Stamatopoulou, E. (2002) Cultural politics or cultural rights? UN human rights responses. New York: Office of the High Commissioner on Human Rights
Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Fakultet političkih nauka u Beogradu, Čigoja štampa
Škvorc, B. (2010) Multikulturalnost i multikulturalizam u postkolonijalnom 'stanju stvari': Dislocirani identitet, pričanje zajednice, književnost i druge Hrvatske. Časopis za hrvatske studije, Vol. 6, str. 69112
Todorov, C. (1994) Mi i drugi. Beograd: Biblioteka XX vek
Tomas, D.K., Iksen, K. (2011) Kulturna inteligencija - živeti i raditi globalno. Beograd: Clio
WCCR (2012) The World Cities Culture Forum. London: BOP Consulting
Wong, F.F. (1992) Traganje za zajedništvom. Pregled, Ambasada SAD, Beograd, br. 258, str. 40
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1860058P
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.