Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 26  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 4, br. 1, str. 43-53
Uloga korporativnog rukovođenja u održivom razvoju
aMegatrend Univerzitet, Beograd
bVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac

e-adresajestrovic@yahoo.com, valentina.jovanovic@gmail.com
Ključne reči: Rukovođenje; program rada; lider; liderski sistem
Sažetak
Sedam decenija teoretičari i praktičari istražuju rukovođenje koje je dovelo do zbunjujućih rezultata i zaključaka. Mi u ovom radu pokušavamo da dokažemo da je potrebna bolja povezanost između potreba i izazova individualnih lidera i prakse velikih korporacija koje pokušavaju da izaberu, podrže, izmjere, motivišu i razviju veoma veliki broj lidera širom svijeta. Na programu rada tražimo rešenje kojim bi rukovođenje bilo shvaćeno kroz povećan obim posla, brzinu i globalizujuću složenost organizacionog života postavljajući dodatne zahteve za istraživače. Naša glavna misao je da je većina istraživača zainteresovana za pojedince, a potpuno zanemaruju korporativni kontekst.
Reference
Adžić, S., Kostić, R., Milunović, M., Savić-Tot, T., Jeremić, D., Stanojević, S. (2022) Uloga timskog menadžmenta u savremenim uslovima poslovanja. Oditor, vol. 8, br. 1, str. 63-83
Avakumović, J., Marjanovića, N., Rajković, A. (2021) Menadžment cene kapitala u svrhu donošenja investicionih odluka preduzeća. Akcionarstvo, 27(1), pp 89-106
Avakumović, J., Avakumović, J., Milošević, D., Popović, J. (2021) Zadovoljstvo zaposlenog nastavnog osoblja kroz prizmu AMO modela -primer - Republika Srbija. Akcionarstvo, 27(1), 107-120
Bakator, M., Ćoćkalo, D. (2018) Improving business performance with ISO 9001: A review of literature and business practice. European Journal of Applied Economics, vol. 15, br. 1, str. 83-93
Brković, M., Brković, V., Ilić, M. (2019) Poslovna komunikacija u kontekstu nacionalne i organizacione kulture. Vojno delo, vol. 71, br. 6, str. 425-435
Buha, V., Bjegović, M., Lečić, R. (2021) Digitalno doba - izazov za projektnog menadžera u bezbednosnim organizacijama. Bezbednost, Beograd, vol. 63, br. 2, str. 89-106
Calvo-Mora, A., Domínguez-Cc, M., Criado, F. (2018) Assessment and improvement of organisational social impact through the EFQM Excellence Model. Total Quality Management & Business Excellence, 29(11-12): 1259-1278
Cvjetković, M., Cvjetković, M., Jovanović, Z., Kalinić, M. (2021) Aktivnosti i karakteristike menadžera u funkciji unapređenja strategijskog delovanja preduzeća. Oditor, vol. 7, br. 1, str. 7-35
Dakić, P., Lojaničić, D., Issa, H.R., Bogavac, M. (2021) Izbor, stvaranje i razvoj menadžera. Oditor, vol. 7, br. 3, str. 105-134
Dawabsheh, M., Hussein, A., Jermsittiparsert, K. (2019) Retraction Note: The triangular relationship between TQM, organizational excellence and organizational performance: A case of Arab American University Palestine. Management Science Letters, 9(6): 921-932
Ivanova, B., Ristić, S. (2020) Akumulacija i koncentracija kapitala. Akcionarstvo, 26(1), 26-34
Jolović, N. (2019) Menadžment ljudskih resursa u funkciji sticanja konkurentske prednosti u bankarstvu. Oditor, vol. 5, br. 3, str. 65-78
Jovanović, S., Jovčić, L., Stojanović-Jovanović, B. (2021) Liderstvo, aprecijativni menadžment i osnaživanje u fizioterapeutskoj praksi. Timočki medicinski glasnik, vol. 46, br. 1, str. 23-28
Malacko, J., Stanković, V., Marković, E., Arsić, L. (2019) Liderstvo u sportu - kreativni izazov i podsticaj, optimalna efikasnost u integralno interaktivnim transformacijama i visoka efektivnost u finalnim aplikacijama. Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove, vol. 6, br. 1, str. 15-28
Maljugić, B.M., Ćoćkalo, D.Ž., Đorđević, D.B. (2022) TQM i performanse kompanije -pregled literature i poslovne prakse 2015-2020. Tehnika, 77(1), 107-121
Muiruri, J.W., Peterson, M.O. (2020) Quality Management Practices and Competitiveness of Manufacturing Firms in Nairobi. International Journal of Supply Chain and Logistics, 4(1): 27-45
Paspalj, D., Brzaković, P. (2021) Istraživanje profesionalnog statusa menadžera sa aspekta socio-demografskih obeležja. Oditor, vol. 7, br. 3, str. 135-165
Petrović, N., Terek, E., Sajfert, D., Jovanović, Z., Petković, T. (2019) Zadovoljstvo poslom i odnos sa liderom na primeru domaćeg preduzeća. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), vol. 9, br. 2, str. 113-123
Radovanović, T.Č. (2022) Uspešnost nacionalnog lidera. Napredak - časopis za političku teoriju i praksu, vol. 3, br. 1, str. 105-120
Vukotić, S., Brzaković, M., Mirčetić, V. (2019) Korporativna pripadnost zaposlenih - formula uspeha organizacije. Vojno delo, vol. 71, br. 7, str. 404-418
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz2201043J
primljen: 03.02.2022.
prihvaćen: 24.05.2022.
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka