Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2006, br. 93, str. 143-154
Analiza biološkog spektra flore Divčibara
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: biološki spektar flore Divčibara; životne forme; osnovni i prelazni oblici
Sažetak
Jedna od bitnih analiza, koja se radi prilikom florističkih istraživanja određenih regiona, jeste analiza biološkog spektra. Analiza biološkog spektra flore neke oblasti podrazumeva određivanje tipa životne forme za svaki takson, opisan u flori istraživanog regiona. Ako se uzme u obzir činjenica da životna forma predstavlja specifičan strukturno-funkcionalan odgovor na date uticaje životne sredine i rezultat je prilagođavanja tokom evolucije vrste, jasno je da se osnovne odlike staništa odražavaju, u manjoj ili većoj meri, u svakoj životnoj formi. Potvrda ove činjenice je i izvršena analiza biološkog spektra flore Divčibara. Dobijeni rezultati su u korelaciji sa dobijenim rezultatima analize biološkog spektra flore Srbije i Balkanskog poluostrva.
Reference
Cincović, T., Kojić, M. (1956) Neki tipovi livada i pašnjaka na Divčibarama. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, 1, str. 113-118
Diklić, N. (1984) Životne forme biljnih vrsta i biološki spektar flore SR Srbije. u: Sarić M.R. [ur.] Vegetacija SR Srbije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, I - Opšti deo, str. 291-316
Ellenberg, H., Muller-Dombois, D. (1976) Physiognomic-ecological classification of plant formations of earth. Berichte Geobotanisches Institut ETH, Zurich, 37, ETH, (21-55)
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1970-1977) Flora SR Srbije. Beograd: SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, Tom II
Obratov, D. (1986) Vaskularna flora i biljnogeografske karakteristike Avale. Beograd: Prirodno-matematički fakultet, Odsek za biološke nauke, magistarski rad u rukopisu
Obratov, D. (1992) Flora i vegetacija planine Zlatar. Beograd: Biološki fakultet, doktorska disertacija
Raunkiaer, C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford: Clarendon Press
Stešević, D. (2001) Flora kratkih polja Piperskog kraja u Crnoj Gori. Beograd: Biološki fakultet, magistarski rad
Stevanović, B., Janković, M. (2001) Ekologija biljaka sa osnovama fiziološke ekologije biljaka. Beograd: NNK International
Stevanović, V.B. (1992) Klasifikacija životnih formi flore Srbije. u: Sarić Miloje [ur.] Flora Srbije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, 1, str. 39-46
Tomović, G.M. (2001) Analiza flore planine Sokolovice u centralnoj Srbiji. Beograd: Biološki fakultet, magistarski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF0693143P
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2007.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2005)
Fitogeografska analiza flore Divčibara
Popović Ivana, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2011)
Analiza biološkog spektra vaskularne flore poplavnih šuma Ravnog Srema
Jurišić Branislav, i dr.

Acta herbologica (2004)
Korovska flora na području Blaca
Perišić Snežana, i dr.

prikaži sve [108]