Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 5 od 13  
Back povratak na rezultate
Korelacija muzičkog i likovnog vaspitanja u predškolskoj ustanovi
aVisoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Pirot
bUniverzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

e-adresaljdubljevic@yahoo.com, jdubljevic@yahoo.com
Sažetak
Rezultati istraživanja sprovedenog s ciljem da se ispita uticaj muzike na dečje likovno izražavanje pokazali su 'da postoji posebna, skoro organska povezanost, između muzičkog i likovnog stvaralaštva predškolske dece' (Filipović & Grujić-Garić, 2009: 319). Povezivanjem sadržaja muzičkog i likovnog vaspitanja potpunije se ostvaruju ciljevi i zadaci vaspitanja i obrazovanja u dečjem vrtiću, a deca se razvijaju kao integralne ličnosti. U nastojanju da se likovno izraze predškolska deca prolaze kroz tri razvojna perioda (stadijuma): stadijum škrabanja /slučajni realizam - od 2. do 4. godine/, prešematski stadijum /neuspeli realizam - od 4. do 6. godine/ i stadijum šeme /intelektualni realizam - od 6. do 9. godine/ (Lovenfeld, 1975, navedeno u: Filipović, 2011). Takođe, u njihovom likovnom izražavanju zapaža se postojanje tri nivoa: intelektualno-narativni, likovno-doživljajni i pojmovno-znakovni, koji uz pomoć stimulacije muzikom dobijaju na izražajnosti (Filipović, Grujić-Garić 2009). Korelacija muzičkog i likovnog vaspitanja u predškolskoj ustanovi pretežno se zasniva na slušanju muzike koje prethodi ili se odvija uporedo sa likovnim izražavanjem dece. Međutim, brojalice, pesme i muzičke igre mogu poslužiti kao sredstvo za upoznavanje i razlikovanje boja. Osim toga, deca se mogu uključiti u pravljenje jednostavnih muzičkih instrumenata (Đurković-Pantelić 1998) ili njihovo modelovanje testom u boji ili plastelinom (Filipović, Kamenov 2009). Do posebnog izražaja korelacija dolazi u muzičkim dramatizacijama, gde je potrebno dekorisati scenu i izraditi kostime i maske. Mogućnosti za uspostavljanje korelacije su raznovrsne i brojne, a načini deci bliski i podsticajni.
Reference
Dopuđa, J. (1980) Ritmičke igre kao osnov estetske kulture pokreta za djecu predškolskog uzrasta (priručnik za nastavnike, vaspitače i roditelje). Sarajevo: Svjetlost
Đurković-Pantelić, M. (1998) Metodika muzičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta. Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Filipović, S., Grujić-Garić, G. (2009) Uticaj muzike na dečje likovno izražavanje. u: Radovanović I., Trebješanin B. [ur.] Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju - vrednovanje, Beograd: Učiteljski fakultet, str. 309-320
Filipović, S. (2011) Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu
Grujić-Garić, G., Filipović, S., Kamenov, E. (2011) Bajke brojalice. Novi Sad: Dragon games
Hiba, N. (1986) Muzika za najmlađe - priručnik za vokalno-instrumentalnu nastavu u pedagoškim akademijama. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jablanov, N. (2006) Narodne pesme i igre. Beograd: Kreativni centar
Jablanov, N. (2009) Zaigrajmo veselo (narodne igre s pevanjem). Beograd: Kreativni centar
Janković, R. (1988) Svečani čas. Beograd: Nova prosveta
Kamenov, E., Filipović, S. (2009) Mudrost čula - 5. deo. Novi Sad: Dragon
Kamenov, E., Filipović, S. (2009) Mudrost čula - 3. deo. Novi Sad: Dragon
Karlavaris, B. (1968) Metodika likovnog vaspitanja za učiteljske škole i pedagoške akademije. Deo 1, Likovno vaspitanje učenika nižih razreda osnovne škole. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije
Karlavaris, B. (1961) Moje dete i likovno vaspitanje. Beograd: Narodna knjiga
Marković, M., Šain, M., Kovačević, I., Koruga, D., Ivanović, R., Beljanski-Ristić, Lj., i dr. (2002) Korak po korak 2 - vaspitanje dece od tri do sedam godina - priručnik za roditelje i vaspitače. Beograd: Kreativni centar
Matić, R., Adamović, N., Stanić-Bojković, D., Leka, M., Krsmanović, M., Aksentijević-Katić, M., Šuković, L. (1990) Igre i aktivnosti dece. Beograd: Nova prosveta
Protić, V. (1987) Prve kolektivne muzičke igre. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Savić, D. (2003) Likovna kultura. Sombor: Univerzitet u Novom Sadu - Učiteljski fakultet
Vasiljević, Z.M. (1991) Muzički bukvar. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vukomanović, N., Matić, E. (1989) Pesma u vrtiću, pesma u školi. Gornji Milanovac: Dečje novine
Vukomanović, N., Vukadinović, V. (1973) Zapevajmo i zaigrajmo. Beograd: Udruženje muzičkih pedagoga Srbije
Vukomanović, N. (1984) Rastimo's pesmom (zbirka pesama i igara za decu predškolskog i školskog uzrasta). Gornji Milanovac: Dečje novine
Vukomanović, N., Komnenić, O. (1981) Muzičke igre - zbirka igara za decu predškolskog i nižeg školskog uzrasta - priručnik za vaspitače, učitelje, nastavnike i studente pedagoških akademija. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/sinteze6-14031
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci