Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 10 od 76  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 139-152
Rizik likvidnosti
JU Sportsko - turistička organizacija opštine Stanari, Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

e-adresaabaa2005@gmail.com
Ključne reči: likvidnost; rizik; banka; poslovanje
Sažetak
Likvidnost se manifestuje kao sposobnost banke ili preduzeća da izmiruje dospjele krakoročne obaveze, ali i da, posle toga, na raspolaganju ima dovoljno obrtnih sredstava da može nastaviti sa tekućim poslovnim aktivnostima. Rizik likvidnosti spada u grupu vodećih finansijskih rizika u bankarstvu i on je izuzetno važan jer se u savremenim tržišnim ekonomijama likvidnost banke smatra kao jedan od najosnovinijih uslova bankarstva. Banka mora u svakom momentu biti spremna da podmiri sve obaveze prema svojim klijentima i deponentima, i ukoliko to nije sluča, banka se nalazi u problemu. Nelikvidnost banku može dovesti do propasti iz čega proizilazi da je veoma bitno na adekvatan način upravljati rizikom likvidnosti i na taj način nastojati umanjiti njegove negative efekte.
Reference
*** Principi za upravljanje rizikom likvidnosti. (dostupno na web sajtu http://www.nbs.rs/internet/latinica/55/55_6/55_6_4.html?cmsframe=printerfriendly)
Baroš, Ž. (2014) Krizni menadžment u uslovima tranzicije. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron
Diamond, D., Rajan, R. (1999) Liquidity Risk, Liquidity Creation and Financial Fragility: A Theory of Banking. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research
Grebenar, D. (2015) Rizik likvidnosti - najopasniji ubica preduzeća. (dostupno na web sajtu: http://swot.ba/wordpress/rizik-likvidnosti-najopasniji-ubojica-poduzeca/)
Jović, S. (1990) Bankarstvo. Beograd: Naučna knjiga
Jurman, A. (2003) Planiranje likvidnosti banke. u: Ekonomska istraživanja, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile - Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković
Katunarić, A. (1988) Banka: principi i praksa bankovnog poslovanja. Zagreb: Centar za informacije i publikacije
Kovačević, V. (2016) Modeli upravljanja rizikom u bankarskom sektoru. (dostupno na web sajtu: http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/6690/Disertacija4785.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
Leko, V. (1993) Rječnik bankarstva i financija. Masmedia
Matić, V. (2008) Rizik likvidnosti. 6, (dostupno na web sajtu: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Casopis/2008/5_6/B05-06-2008-Ekoleks.pdf)
Milošević, M. (2014) Upravljanje rizikom likvidnosti, originalni naučni rad. Beogradska poslovna škola, (dostupno na web sajtu: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Casopis/2014/1/UBS-Bankarstvo-1-2014-Milosevic.pdf)
Osmanagić-Bedenik, N. (2007) Kriza kao šansa kroz poslovnu krizu do poslovnog uspeha. Zagreb: Školska knjiga
Peterlin, J. (2004) Instrumenti za upravljanje financijskim rizicima (I dio). Računovodstvo, revizija i financije, br. 2/2004
Prga, I., Vrdoljak, T., Šverko, I. (2009) Upravljanje rizikom likvidnosti korištenjem valutnih SWAP ugovora. dostupno na web sajtu: http://www.efos.unios.hr/ekonomskivjesnik/wpcontent/uploads/sites/105/2013/05/ekvjesnik092.pdf)
Prohaska, Z. (1996) Analiza vrijednosnih papira. Zagreb: Infoinvest
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2015) Upravljanje bankama i financijske usluge. Neum: Naklada Mate
Saunders, A., Cornett, M.M. (2006) Financijska tržišta i institucije moderno viđenje. Zagreb: Masmedia
Stojanović, V. (2017) Poslovne finansije. Banja Luka: Evropski defendologija centar
Šverko, I. (2007) Upravljanje nekreditnim rizicima u hrvatskim financijskim institucijama. Zagreb: Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje
Tica, T. (2016) Metode upravljanja rizikom likvidnosti banka. (dostupno naweb sajtu: https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst%3A369/datastream/PDF/view)
Živko, I., Kandžija, V. (2014) Upravljanje bankama. Rijeka, Mostar: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801139T
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.