Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, br. 1, str. 21-38
Uticaj privrednog rasta na smanjenje siromaštva u Republici Srbiji
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Sažetak
Veliki broj zemalja se suočava sa ozbiljnim problemima koje donosi siromaštvo, bez obzira na nivo privredne razvijenosti. Siromaštvo kao višedimenzionalni fenomen, sa jedne strane, podrazumeva nedovoljnost prihoda za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, dok se, sa druge strane, odnosi i na različite aspekte u vezi sa ljudskim pravima, kao što su: nemogućnost zapošljavanja, neodgovarajući stambeni uslovi i neadekvatni pristup socijalnoj zaštiti, zdravstvenim, obrazovnim i komunalnim uslugama. Usled značajnog smanjenja privrednih aktivnosti u Republici Srbiji dolazi do pada životnog standarda stanovništva i istovremenog rasta siromaštva. Cilj istraživanja se odnosi upravo na dokazivanje postojanja statistički značajne povezanosti između stope ekonomskog rasta i stope siromaštva u Republici Srbiji. Rezultati istraživanja upućuju na donošenje zaključka da ubrzan privredni rast i razvoj u zemlji svakako doprinose porastu zaposlenosti, odnosno porastu životnog standarda stanovnika, a prema tome i smanjenju stope siromaštva. Autori ukazuju da ciljevi i zadaci koji se odnose na postizanje brzog i dinamičnog privrednog rasta i razvoja moraju biti ključni elementi strategije privrednog razvoja Republike Srbije. Takođe, autori predlažu i različite mere za povećanje zaposlenosti, rast životnog standarda i smanjenje stope siromaštva.
Reference
Birčiakova, N., Stavkova, J., Antošova, V. (2013) Income Poverty in Selected Countries of the European Union. u: Proceedings of the 2013 International Conference on the Modern Development of Humanities and Social Science, Paris, France: Atlantis Press, 467-471
Bossert, W. (2009) Multidimensional poverty and material deprivation, Socirty for the Study of Economic Inequality. Working Paper Series, ECINEQ WP, p. 129
Đorđević, M., Veselinović, P. (2010) Razvojne karakteristike srpske ekonomije u period tranzicije. Škola biznisa, 1:21-30
Economic Commission for Europe (2013) The measurement of poverty and social inclusion in the EU: achievements and further improvements. Working paper, Geneva
Giovanni, L., Liberati, P. (2005) Impact of Policies on Poverty - Definition of poverty. Food and Agriculture Organization
Khan, S. (2012) Topic Guide on Social Exclusion. Govemance and social development resource centre, p. 9
Milićević, D. (2012) Gini koeficijent - komparativna analiza, Makroekonomija, Ekonomske analize, Srbija, okruženje i međunarodna ekonomija. http://www.makroekonomija.org/0-dragovan-milicevic/gini-koeficijent-komparativna analiza/
Panek, T., Zwierzchowski, J. (2014) Comparative Analysis of Poverty in the EU Member States and Regions. Warsaw School of Economics Press
Pivašević, J., Hafner, P. (2013) Institucionalna dimenzija održivog razvoja. Škola biznisa, vol. , br. 3-4, str. 119-128
Ravallion, M., Chen, S., Sangraula, P. (2008) Dollar A Day Revisited. Policy Research Working Paper 4620, World Bank
Republički zavod za statistiku (2016) Radni dokument: Regionalni bruto domaći proizvod - Regioni i oblasti Republike Srbije. Beograd, God. LII, Broj 93
Rikalović, G. (2010) Razvojna i ekonomska politika i kreativni capital. Škola biznisa, 2:26-32
Roganović, M. (2017) Analiza problema siromaštva u Republici Srbiji-uzroci, polsedice i mogućnosti otklanjanja. doktorska disertacija
Šuković, D. (2010) Socijalni model Srbije u funkciji ekonomije siromaštva i podsticanja ekonomskog razvoja. u: Ekonomsko-socijalna struktura Srbije, Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 444
Tomić, V. (2007) Siromaštvo i socijalna isključenost - osnovne definicije i indikatori. Trebinje: Regulatorna komisija za energetiku RS, str. 149-166
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-20163
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci