Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 40, br. 3, str. 365-391
Nasilje nad jezikom
Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora
Ključne reči: jezik; srpski jezik; crnogorski jezik; maternji jezik; nasilje; lingvistika; standardizacija jezika
Sažetak
U radu se razmatra problem preimenovanja određenih djelova jedinstvenog srpskog jezika u Crnoj Gori u zajednički maternji jezik i unutar njega četveroimeni po izboru (srpski, crnogorski, bošnjački i hrvatski) jezik ili jezici. U stvari, radi se o tome da je to samo prva faza nove nastupajuće faze preimenovanja srpskog u "jedinstveni" crnogorski jezik kojim će morati da govore Crnogorci i Srbi. Nameće se, dakle, jedan tako reći izmišljeni lingvistički neutemeljen jezik, tj. jezik kojeg samozvani lingvisti, određeni (ne)zavisni intelektualci i vladajuća politička elita hoće, po državnom nacionalnom ključu (ili razlogu), da tako (na)zovu. Nasuprot tim društvenim strukturama postoje i oni drugi koji drugačije misle, odnosno oni koji se bore za opstajanje srpskog jezika, kako je i oduvijek bilo, na području Crne Gore. U ovu kategoriju spadaju, pored ostalih, "niko drugo do": najkompetentniji lingvisti u Srbiji i Crnoj Gori, od kojih u Srbiji mnogi porijeklom Crnogorci, te određeni samosvojni intelektualci, kompletna politička opozicija koja se zalagala za zajedničku državu Srbije i Crne Gore i na kraju ogromna masa građanstva (60%) što je (80%) od pravoslavnih (Srba i Crnogoraca), koji su se na posljednjem popisu stanovništva 2003. godine izjasnili da govore i pišu na srpskom jeziku. Preimenovanje jezika, pored toga što nije lingvistički utemeljeno, još je i protivustavno pošto je protivno postojećem važećem Ustavu Crne Gore u kojem stoji da je u službenoj upotrebi srpski jezik ijekavskog izgovora. Prema tome, preimenovanje srpskog književnog jezika predstavlja lingvistički i juristički prekršaj, koji se slobodno može označiti nasiljem nad jezikom.
Reference
Amfilohije, jeromonah (2004) Između jezika ljubavi i jezika mržnje, Raspeće jezika srpskoga. Nikšić, 16. novembar
Bećković, M. (2004) Razbijeno ogledalo srpsko, Raspeće jezika srpskoga. Nikšić, 16. novembar
Bećković, M. (1998) Spomenik u jeziku. Pobjeda, Podgorica, subota, 23. oktobar (zabilježio V. Gavrilović)
Bećković, M. (2004) Crnogorski je jedini strani jezik koji se predaje na srpskom. DAN, Podgorica, četvrtak, 30. septembar (Zabilježila Ž. Janjušević
Bošković, R. (1978) Odabrani članci i rasprave. Titograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti / CANU
Brborić, B. (2005) Porijeklo, dometi i odmeti lingvističke montenegristike. Raspeće jezika srpskoga, Nikšić, br. 4 (oktobar)
Brković, J. (2006) Pitanje crnogorskog jezika mora biti ustavno riješeno. Podgorica, Vijesti (Art - dodatak), subota, 10. jun, (Intervj
Bugarski, R.D. (2005) Jezik, identitet i manjine. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 1
Bugarski, R.D. (2006) Novo ime jezika izazvalo bi nove velike potrese. Podgorica, Vijesti (Art - dodatak), subota, 29. jun, str. X
Cerović, R. (2003) Crnogorski jezik - fikcija ili realnost. Podgorica, Vijesti (Art - dodatak), 20. decembar
Čađenović, J. (2004) 'Novi Crnogorac' je ruglo slavne Crne Gore. Podgorica: DAN, Intervju vodila Ž. Janjušević, 20. novembar
Ćorić, B. (2005) Zloupotreba jednog lingvističkog termina. u: Šesti lingvistički skup 'Boškovićevi dani', Zbornik radova, Podgorica: CANU, Knjiga (Naučni skupovi) 75, knjiga (Odjeljenje umj
Ćupić, D. (2004) Avetna lingvistika stvorila 'crnogorski jezik'. Podgorica: DAN, Intervju vodila Ž. Janjušević, 1.oktobar
Fekete, E. (2004) Maternji je politička koještarija. DAN, Podgorica, Intervju vodila Ž. Janjušević, srijeda 20.oktobar
Ivić, P. (1987) O Vukovom rječniku iz 1918. godine. Beograd: Prosveta, predgovor za: V. str. Karadžić, Srpski jezik
Ivić, P. (1991) Iz istorije srpskohrvatskog jezika. Niš: Prosveta
Jerotić, V. (2004) Nestaje patrijarhalno društvo. DAN, Podgorica, Zabilježio Z.Šakotić, 25.septembar
Karadžić-Stefanović, Vuk (1987) O jeziku i književnosti - izabrani spisi. Beograd: Prosveta
Karadžić-Stefanović, Vuk (1987) Srpski jezik (1848). u: Dela Vuka Karadžića, Beograd: Prosveta - Nolit
Klajn, I. (2004) Ne bih se usudio da predajem 'crnogorski' jezik. DAN, Podgorica, Intervju vodila Ž. Janjušević, petak, 24. septemba
Koprivica, S. (2004) Pozorište jeste virenje kroz prozor. DAN, Podgorica, intervju vodio N. Radović, četvrtak, 4. novembar
Kovačević, M.M. (1998) Srbistika i status takozvanog bosanskog jezika. Raška, časopis za književnost, umetnost, nauku i kulturu, Raška, Godina II, br. 1-2, Izvršni izdavač: Sanimex, Beog
Kovačević, M.M. (2005) Konstrukcija s prijedloškim izrazom sa sve - novinarski novitet savremenoga srpskog jezika. u: Šesti lingvistički skup 'Boškovićevi dani', zbornik radova, Podgorica: CANU, 125-138
Kovačević, M.M. (2002) O jeziku se mora nešto i znati - polemika. Pobjeda, Podgorica, nedjelja, 30. jun
Kovačević, M.M. (2004) Zbog maternjeg svijet se smije Backoviću. DAN, Podgorica, Intervju vodila B. Brašnjo, ponedjeljak, 4. oktoba
Kuvačić, I. (1979) Obilje i nasilje. Zagreb: Naprijed
Livada, S. (2003) Lepe knjige lepo gore. Prosvjeta, Zagreb, godina 10 (35), br. 59 (660), novembar
Livada, S. (1997) Etničko čišćenje - zločin stoljeća. Zagreb: SKD Prosvjeta, str. 181
Marojević, R.N. (2004) Maternjim izvršili ustavni puč. Intervju vodila Ž.Janjušević, Podgorica: DAN, četv
Mihailović B., Mihiz (1990) Lične zamenice Matije Bećkovića. u: Bećković M [ur.] Reče mi jedan čoek, Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, Pogovor
Milosavljević, P. (1998) Gramatike, rečnici i pravopisi srpskog jezika. Srbistika/Serbica, Priština, Godina II, br. 1-2, Izvršni izdavač: Sanimex, Beog
Morin, E. (1983) Kako izaći iz 20-og stoleća. Zagreb: Globus
Nikčević, V. (2003) Crnogorski se jezik po mojim knjigama već predaje na desetinama univerziteta u svijetu. Podgorica, Intervju vodila J.Pavićević, Vijesti (Art - dodatak), 17. 05
Nikčević, V.P. (2003) Građani se na popisu ne izjašnjavaju o službenom nego o maternjem jeziku. Vijesti, Podgorica, nedjelja, 6. septembar
Nikolić, V.M. (1987) Pogovor - Vukova jezička revolicija. u: Karadžić V.S. [ur.] O jeziku i književnosti, Djela Vuka Karadžića, Preosveta, Beograd: Nolit
Ostojić, B. (2003) Crnogorski tip ijekavice treba da se osloni na sopstvenu jezičku praksu. Vijesti, Podgorica, Art - dodatak, subota, 26. 04, Intervju vodila J
Ostojić, B. (2005) Crnogorski književni izraz u procesu standardizacije. u: Šesti lingvistički skup 'Boškovićevi dani', Zbornik radova, Podgorica: CANU, Knjiga (Naučni skupovi) 75, knjiga (Odjeljenje umj
Ostojić, B. (2006) Svi su termini uslovni. Vijesti, Podgorica, Art - dodatak, subota, 10.jun
Palavestra, P. (2004) Suština maternjeg je separatizam. DAN, Podgorica, Zabilježila Ž. Janjušević, petak, 8. oktobar
Petrović, D. (1994) Srpski jezik danas ili zla pamet u zlom vremenu. Letopis Matice srpske, Novi Sad, vol. 170, Septembar, Knj. 454, sv. 3
Petrović, D. (2004) Tvorac 'crnogorskog' je u lingvističkom bunilu. Dan, Podgorica, utorak, 28. septembar, Intervju vodila Ž. Janjušev
Petrović, D. (2006) Jezik i politika u Crnoj Gori. Letopis Matice srpske, Novi Sad, vol. 182, mart 206, knj. 477, sv. 3, Razgovor vodi
Pijaže, Ž. (1979) Epistemologija - nauka o čoveku. Beograd: Nolit
Piper, P.J. (2004) Maternji je 'piratska' verzija srpskog. u: Raspeće jezika srpskoga, Nikšić, 16. novembar, Razgovor vodila Ž. Janjušević
Pižurica, M. (2004) Zamislite rječnik englesko-maternji. Dan, Podgorica, srijeda, 22.septembar, Intervju vodila Ž. Janjušev
Radović, V. (2003) Zvučna domovina. Vijesti, Podgorica, 6.decembar, (Art - dodatak)
Rašeta, B. (2003) Na početku bijaše riječ. Prosvjeta, Zagreb, godina 10 (35), br. 59 (660), novembar
Riđanović, M. (2006) Crnogorac ne govori on uvijek drži prekrasan govor. Vijesti, Podgorica, subota, 5.avgust, str X, (Art - dodatak)
Sapir, E. (1974) Ogledi iz kulturne antropologije. Beograd: BIGZ
Simić, R. (2005) Dijalekat i književni jezik. u: Šesti lingvistički skup 'Boškovićevi dani', Zbornik radova, Podgorica: CANU, Knjiga (Naučni skupovi) 75, knjiga (Odjeljenje umj
Simović, Lj. (2004) 'Maternji jezik' je dnevnopolitička moda. DAN, Podgorica, 23. oktobar (Intervju vodio N. Radović)
Stevanović, M. (1988) Studije i rasprave o jeziku. Nikšić: Univerzitetska riječ
Stojanović, J. (2005) Standardizacija jezika i njegovo imenovanje. u: Šesti lingvistički skup 'Boškovićevi dani', Zbornik radova, Podgorica: CANU, Knjiga (Naučni skupovi) 75, knjiga (Odjeljenje umj
Šćepanović, M. (2004) Teror jezičkih nezalica u Crnoj Gori. Raspeće jezika srpskoga, Nikšić, 16. novembar
Šijaković, B. (2004) Maternji je jezik batine. Raspeće jezika srpskoga, Nikšić, 16. novembar
Vuksanović, M. (2004) Sirotinji su dali da glođe priču o jeziku. Dan, Podgorica, utorak, 21. septembar, Intervju vodila Ž. Janjušev
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0603365B
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Uloga normi u procesu hominizacije
Bovan Saša B.

Kultura (2013)
Igra ili ništa - igra - temelj kulture
Božović Ratko

Kultura (2013)
Kultura u krizi i kriza kulture - slučaj Srbije
Koković Dragan

prikaži sve [25]