Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 50, br. 1, str. 39-43
Publikovanje na engleskom jeziku u biomedicinskim naukama. II Pravilna upotreba glagola
Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
Sažetak
Razmena informacija je osnovni vid komuniciranja u nauci. U biomedicinskim naukama, osnovni jezik sporazumevanja je engleski jezik, što može da predstavlja odgovarajući problem za naučnike kojima to nije maternji jezik. U radu je ukazano na neke od mogućihih grešaka koje mogu da izmene smisao a koje nastaju nepavilnim korišćenjem glagola. Ukazano je da te greške često nastaju zbog neusaglašenosti subjekta i predikata u broju, nepravilne upotrebe infinitiva, korišćenja izraza koji nisu u duhu engleskog jezika (pogrešnog) korišćenja glagola sa sličnim značenjem i tumačenja frazalnih glagola.
Reference
*** (2002) The CBE manual for authors, editors, and publishers: Scientific style and format. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Day, J. (1972) An advanced English practice course. London, itd: Longman
Fitikides, T.J. (1983) Common mistakes in English. London, itd: Longman
Matejašev, S. (2002) Medical English. Archive of Oncology, vol. 10, br. 3, str. 211-211
Mihailović, L. (1969) Gramatika engleskog jezika - morfologija i sintaksa. Beograd: Naučna knjiga
Phrasal, L. (2000) Verbs dictionary. Harlow-London, itd: Pearson Education
Silobrčić, V. (1983) Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA
Todorović, G., Todorović, L. (2002) Publikovanje na engleskom jeziku u biomedicinskim naukama I - pravilna upotreba predloga. Stomatološki glasnik Srbije, vol. 49, br. 3-4, str. 114-116
Turton, N.D. (1995) ABC of common gramatical errors. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Woodford, W.P. (1999) How to teach scientific communication. Reston, VA: Council of Biology Editors
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.2298/SGS0301039T
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.