Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:43
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 9 od 87  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 11, br. 11, str. 115-126
Osnovni elementi teorije književne recepcije
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresanjanicijevic@megatrend.edu.rs
Sažetak
Istraživanja recepcije književnih dela, kao poseban vid proučavanja književnosti, pojavila su se tek u novije doba. Novi pristup i metod ponudili su savremenoj nauci o književnosti između ostalih, nemački romanisti i anglisti koji su istraživali kako su pojedina književna dela tokom vremena delovala na čitaoce, kako su ih oni prihvatali i razumevali. Istovremeno, oni su dali načelna i metodološka objašnjenja. Razvoj književnih teorija se usmeravao ka traganju za suštinom književnosti kao umetnosti, to jest za njenim estetskim svojstvima. Jurij Lotman, Hans Robert Jaus, Umberto Eko, Žan Pol Sartr, samo su neki od brojnih teoretičara književnosti, koji su naznačili ravnopravan tretman svih činilaca u konstituisanju književnog dela.
Reference
Đorđić, S. (1995) Teorija recepcije i interkulturni pristup književnosti. Književnost, br. 1-2
Eko, U. (2001) Granice tumačenja. Beograd: Paideia, prevod M. Piletić
Grupa autora (1996) Recepcija umetnosti. Beograd: Filološki fakultet
Janićijević, J. (2000) Komunikacija i kultura sa uvodom u semiotička istraživanja. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Jaus, H.R. (1987) Estetika recepcije. Beograd: Nolit
Lotman, J.M. (1986) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit
Petković, N. (1984) Od formalizma ka semiotici. Beograd: BIGZ
Sartr, Ž.P. (1984) Šta je književnost?. u: Izabrana dela, Beograd: Nolit, knjiga 6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1911115X
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2020.

Povezani članci

Nastava i vaspitanje (2016)
Razumevanje teksta u nastavi književnosti
Purić Daliborka S.

Kultura (2010)
Virtuelna biblioteka
Macura Ljiljana

Kultura (2011)
Postmoderna teorija i film
Maširević Ljubomir

prikaži sve [20]