Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 261  
Back povratak na rezultate
2023, br. 1, str. 49-65
Tajne aplikacije za nadzor
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Srbija

e-adresaaradovanovic099@gmail.com
Ključne reči: tajne aplikacije za nadzor; stalkerware; 'prikrivene' stalkerware; ljudska prava
Sažetak
Tajne aplikacije za nadzor spadaju u kategoriju špijunskog softvera. Postoje dve kategorije tajnih aplikacija za nadzor: bossware i stalkerware. Bossware nalazi svoju primenu u poslovnoj sferi, za praćenje produktivnosti radnika, dok se stalkerware koristi za nadzor partnera/supružnika i za nadzor dece od strane roditelja. Stalkerware predstavljaju opasne aplikacije, jer omogućavaju potpunu kontrolu nad životom žrtve, zahvaljujući velikom broju naprednih opcija koje pružaju svojim korisnicima. Samo neki od primera su tajno snimanje telefonskih poziva, pregled fotografija i video zapisa, pregled istorije kontakta, slušanje telefonskog okruženja uživo. Visok stepen opasnosti po korisnike predstavljaju 'prikrivene' stalkerware aplikacije. Pod pojmom 'prikrivenih' stalkerware aplikacija može se smatrati veliki broj popularnih aplikacija koje poseduju određene funkcije koje im omogućavaju prikupljanje podataka o korisnicima i ostvarivanje nadzora nad njima. Poseban problem predstavlja činjenica da se stalkerware ne pojavljuje u meniju aplikacija uređaja ili pak na početnom ekranu, tako da su mogućnosti da korisnik uređaja shvati da je predmet nadzora svedene na minimum. U radu će biti predstavljene stalkerware aplikacije, 'prikrivene' stalkerware aplikacije, znakovi koji ukazuju na postojanje stalkerware aplikacija na uređaju i Google-ova politika i odnos prema stalkerware-u.
Reference
*** (2019) Google je uklonio 7 stalkerware aplikacija iz Google play-a koji tajno špijunira druge korisnike. Preuzeto 27. aprila 2022. godine, sa https://itmixer.com/google-je-uklonio-7-stalkerware-aplikacija-iz-google-play-akoji-tajno-spijuniraju-druge-korisnike
*** (2022) Srbija podržala Deklaraciju o budućnosti interneta predstavljenu u Beloj kući. Politika, 28 . april. Preuzeto 2. avgusta 2022. godine, sa https://www.politika.rs/scc/clanak/506025/Srbija-podrzala-Deklaraciju-o-buducnostiinterneta-predstavljenu-u-Beloj-kuci
BaštaBalkana (2021) Koje aplikacije prikupljaju i prodaju najviše podataka?. Preuzeto 31. jula 2022. godine, sa https://www.bastabalkana. com/2021/05/koje-aplikacije-prikupljaju-i-prodaju-najvise-podataka
Han, Y., Roundy, K.A., Tamersoy, A. (2021) Towards stalkerware detection with precise warnings. u: ACSAC 2021: Proceedings of annual computer security applications conference, Dec 2021, Online, United States, New York: Association for Computing Machinery, 1-13
Howah, K. (2011) Factors affecting user decisions to download and install software that may contain spyware. Queensland: Faculty of arts, business, informatics and eucation, school of information communications technologies, Master's thesis
Informacija (2022) Aplikacije za praćenje (stalkerware) - pretnja koja je još uvek tu. Preuzeto 27. aprila 2022. godine, sa https://www.informacija.rs/Vesti/Aplikacije-za-pracenje-stalkerware-pretnja-koja-je-jos-uvektu.html
Informacija (2020) Linkedln tužen zbog špijuniranja korisnika koje je otkrila nova funkcija u IOS 14. Preuzeto 28. aprila 2022. godine, sahttps://www.informacija.rs/Vesti/LinkedIn-tuzen-zbog-spijuniranja-korisnika-koje-jeotkrila-nova-funkcija-u-iOS-14.html
Informacija (2020) Sumnjate da Vas partner prati - kako da otkrijete aplikaciju za praćenje na svom telefonu. Preuzeto 28. aprila 2022. godine, sa https://www.informacija.rs/Vesti/Sumnjate-da-vas-partner-prati-kakoda-otkrijete-aplikaciju-za-pracenje-na-svom-telefonu.html
Informacija (2020) Google zabranjuje oglase za programe za praćenje supružnika. Preuzeto 28. aprila 2022. godine, sa https://www.informacija.rs/Vesti/Google-zabranjuje-oglase-za-programe-za-pracenje-supruznika.html
Informacija (2020) I posle Googleove zabrane, aplikacije za špijuniranje telefona i dalje se reklamiraju u Google pretrazi. Preuzeto 28. aprila 2022. godine, sa https://www.informacija.rs/Vesti/I-posle-Googleovezabrane-aplikacije-za-spijuniranje-telefona-i-dalje-se-reklamiraju-u-Googlepretrazi.html
Informacija (2021) Uprkos Googleovoj zabrani, aplikacije za praćenje partnera i dalje se često nalaze na mobilnim uređajima. Preuzeto 28. aprila 2022. godine, sa https://www.informacija.rs/Vesti/Uprkos-Googleovoj-zabrani-aplikacije-za-pracenje-partnera-i-dalje-se-cesto-nalaze-na-mobilnim-uredjajima.html
Matijašević, J., Bjelajac, Ž., Dimitrijević, D. (2012) Konvencija Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu. Evropsko zakonodavstvo, 11(42): 37-52
N1info, H.(N1) (2021) Ove aplikacije trebali biste odmah ukloniti s mobitela, ugrožavaju privatnost. Preuzeto 31. jula 2022. godine, sa https://hr.n1info.com/tehnologija/ove-aplikacije-trebali-biste-odmah-ukloniti-s-mobitela-ugrozavaju-privatnost
Objektiv (2022) 11 aplikacija pod lupom stručnjaka - tajno skupljale podatke-možda su i na vašem telefonu?. Preuzeto 31. jula 2022. godine, sa https://objektiv.rs/vest/1075129/11-aplikacija-pod-lupom-strucnjaka-tajnoskupljale-podatke-mozda-su-i-na-vasem-telefonu
Pajić, T. (2021) Mobilni pod lupom - šta vaše aplikacije znaju o vama?. Preuzeto 31. jula 2022. godine, sa https://www.securitysee.com/2021/12/mobilni-podlupom-sta-vase-aplikacije-znaju-o-vama
Parsons, C., Molnar, A., Dalek, J., Knockel, J., Kenyon, M., Haselton, B., Khoo, C., Deibert, R. (2019) The predator in your pocket. Toronto: The Citizen Lab
Prlja, D., Reljanović, M., Ivanović, Z. (2012) Internet pravo. Beograd: Institut za uporedno pravo
Radio i Televizija Srbije (RTS) (2020) Kako nam aplikacije kradu podatke. Preuzeto 31. jula 2022. godine, sahttps://www.rts.rs/page/magazine/ sr/story/1882/tehnologija/3853091/kako-nam-aplikacije-kradu-podatke.html
Radovanović, A. (2022) Tajne aplikacije za nadzor. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti, Diplomski rad
Securelist (2023) The state of stalkerware in 2022. Preuzeto 17. juna 2023. godine, sa https://securelist .com/the-state-of-stalkerware-in-2022/108985
Surčulija, J. (2010) Regulatorni izazovi solobode izražavanja na Internetu. u: Surčulija J. [ur.] Sloboda izražavanja na internetu, Beograd: Centar za razvoj Interneta, str. 19-25
Telegraf (2020) Kako da saznate da li vas aplikacije sa vašeg telefona šijuniraju?. Preuzeto 31. jula 2022. godine, sa https://www.telegraf.rs/ hi-tech/mobilni/3222088-aplikacije-telefon-spijuniranje
Vermezović, T. (2016) Zaštita prava na privatnost kao društveni imperativ digitalnog doba - koliko smo ranjivi?. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 55, br. 74, str. 249-265
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ssb202301049R
primljen: 26.06.2023.
prihvaćen: 02.08.2023.
objavljen u SCIndeksu: 29.09.2023.

Povezani članci

Nema povezanih članaka