Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
2013, br. 140, str. 173-189
Frojdova antropologija i psihološka analiza korena, prirode i funkcije religije
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Ključne reči: Frojd; ljudska priroda; oceubistvo; religija; Bog; diktatura uma
Sažetak
Frojdovo shvatanje ljudske prirode je 'pesimističko', pošto naglašava dominaciju iracionalnih, nagonskih i nesvesnih motiva nad racionalnim, svesnim i moralnim. Čovek je tragično, unutar sebe samoga raspolućeno biće u kojem se žestoko sukobljavaju svesno i nesvesno, nagonsko i duhovno, princip zadovoljstva i princip realnosti. On je stvorenje sklono samoobmanama, a jedna od najvećih samoobmana i iluzija je - religija. Tvorac psihoanalize sistematski nastoji da u svojoj dubinskoj kritici religije demistifikuje njeno poreklo, suštinu i društvenu i psihološku funkciju. Poreklo religije je u reakciji na osećanje krivice i kajanja koje su rezultat praubistva oca. Bog je idealizovana infantilna predstava svemoćnog oca, koji štiti, nagrađuje i kažnjava, a uteha religije je kolektivna iluzija, koja je odgovor na doživljaj vlastite nemoći. Ova uteha je prijatna, ali nije istinita, kaže Frojd. Brižljiva analiza tekstova studija i pisama prvog psihoanalitičara, kao i svedočenja njegovih najbližih saradnika, otkrivaju da i ovaj beskompromisni ateista ima svoju religiju - Nauku, a da je njegov skriveni Bog - Logos.
Reference
Freud, S. (1907-1971) Obsessive acts and religious practices. London: The Hogarth Press, Collected Papers II
Freud, S. (1971) A religious experience. London: The Hogarth Press, 1928, Collected Papers V
Freud, S. (2006) Kompletan uvod u psihoanalizu. Podgorica: Nova knjiga
Freud, S. (1933) Why war?. u: Standard edition the of the complete psychological works of Sigmund Freud, London: Hogarth Press, Collected Papers V
Frojd, S. (1910/1984) Jedna uspomena iz detinjstva Leonarda da Vinčija. Novi Sad: Matica srpska
Frojd, S. (1910/1984) Mikelanđelov Mojsije. Novi Sad: Matica srpska
Frojd, S. (1923/1987) Psihoanaliza i telepatija. u: Frojd, S. [ur.] Psihoanaliza i telepatija, Beograd: Grafos
Frojd, S. (1927/2002) Budućnost jedne iluzije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Frojd, S. (1984) Autobiografija. Novi Sad: Matica Srpska
Frojd, S. (1923/1987) Đavolja neuroza iz sedamnaestog stoleća. u: Frojd, S. [ur.] Psihoanaliza i telepatija, Beograd: Grafos
Frojd, S. (1984) Nelagodnost u kulturi. Novi Sad: Matica Srpska
Frojd, S. (1984) Nova predavanja za uvođenje u psihoanalizu. Novi Sad: Matica srpska
Frojd, S. (1979) Mojsije i monoteizam. Beograd: Grafos
Frojd, S. (2011) Antropološki ogledi - kultura, religija, umetnost. Beograd: Prosveta
Frojd, S. (2001) Mi i smrt. Beograd
Frojd, S. (1984) Totem i tabu. Novi Sad: Matica srpska
Frojd, S. (1984) Uvod u psihoanalizu. Novi Sad: Matica srpska
Frojd, S. (1994) S one strane principa zadovoljstva. Novi Sad: Svetovi
From, E. (1978) Misija Sigmunda Frojda. Beograd: Grafos
Jung, K.G. (1961/1989) Sigmund Frojd. u: Sećanja, snovi, razmišljanja, Budva: Mediteran
Mekgir, V., Zauerlender, V. (2001) Prepiska između Frojda i Junga. Beograd: Dereta
Palmer, M. (2001) Frojd i Jung o religiji. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Trebješanin, Ž. (1996) Frojdova kritika religioznosti. u: Psihijatrija i religija, Vršac
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1340173T
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2014.

Povezani članci

Sociologija (1995)
Teorija o incest-zabrani i incestuozno ponašanje
Ivanović Dragica

Vojno delo (2012)
Mobing u međunarodnim odnosima
Lalić Velibor, i dr.

Psihijatrija danas (2011)
Etičke vrednosti u religiji i psihijatriji
Drakulić Bogdan

prikaži sve [51]