Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 49, br. 1-4, str. 297-313
Ljubav i zakon u Avgustinovoj etici
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: božanski zakon; vrlina; ljudska priroda
Sažetak
Pojmom etičke volje - ljubavi kojom se voli ili mrzi čežnja za dobrom ili sklonost ka zlu, dve u čoveku sukobljene ljubavi, veliki učitelj hrišćanske etike uzdiže palog čoveka u dostojanstvu moralnog i slobodnog bića. Ljubav ljubavi je sposobnost moralnog vrednovanja i vrednosnog samoprosuđivanja. No, to je ujedno i moralno osećanje, jedinstven etički i emotivni stav. I najzad, to je moć samoprinude i moralnog samoodređenja. Kao uman izbor moralno rasuđivanje znači uviđanje univerzalnih i nepromenljivih odredbi večnog zakona, znači spoznaju dobra. Kao slobodan izbor, moralni sud znači svesno i voljno prihvatanje tih odredbi, znači ljubav prema dobru. Etička volja, koja je uslov moralnog samoodređenja, iziskuje da razborit i slobodan izbor postane utvrđen i postojan moralni i emotivni stav i, ujedno pretpostavlja vrlinu kao moralnu snagu te umne ljubavi. Konceptom ljubavi u Avgustinovoj etici objedinjuju se spoznaja dobra i ljubav prema dobru, i prevladava protivnost pojmova ljubav i zakon. Saglasnost zakona i ljubavi počiva na fundamentalnom pojmu reda. Red je valjan raspored različitih stvari, svake na pripadajuće joj mesto. Ispravan položaj u poretku prirode (locus naturalis) ono je mesto gde svaka priroda postiže sebi svojstvenu svrhu i ostvaruje punu meru, savršenost vlastitog bića. Prirodni zakon (lex naturalis), predstavljajući ujedno i imanentni primarni poriv i određenje svrhe čoveka, jeste utisnuti pojam (notio impressa) o temeljnoj normi prirodnog reda (lex aeterna), moć spoznaje sveobuhvatne i osmišljene uređenosti stvari. Moralno samoodređenje, opet, znači saobražavanje vlastite prirode tom univerzalnom redu, ostvarenje ispravnog reda unutar samog čoveka saobrazno pravednom redu prirode. I jer je pravednost ispravno priklanjanje ljubavi, a vrlina uređena ljubav, pravda i vrlina slivaju se u jedinstvenu definiciju - ordo amoris - red ljubavi.
Reference
Arent, H. (1995) O slobodi i autoritetu. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin
Armstrong, A.H. (1967) Plotinus. u: The history of later Greek and Early medieval philosophy, Cambridge, str. 222-223, 232-241, 252-254
Augustin Aurelije, sv. (1987) Ispovijesti. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Augustin Aurelije, sv. (1982) O državi božjoj / De civitate Dei - latinski i hrvatski tekst. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Chroust, A.H. (1973) The fundamental ideas in St. Augustine's philosophy of law. American Journal of Jurisprudence, vol. 18, str. 58-61
Chroust, A.H. (1974) The philosophy of law of St. Aquinas: His fundamental ideas and same of his historical precursors. American Journal of Jurisprudence, vol. 19, str. 2-3
Cicero, M.T. De finibus bonorum et malorum
Cicero Marcus, Tullius (1977) De re publica, De legibus. Cambridge-London: Loeb Classical Library
Ciceron, M.T. (1974) Rasprave u Tuskulu. Beograd: Srpska književna zadruga
Deane, H.A. (1963) The political and social ideas of St. Augustine. New York: Columbia University Press
d'Entreves A.P. (1955) Natural law: An introduction to legal philosophy. London: Hutchinson
Gilson, E. (1969) Introduction a l'étude de Saint Augustin. Paris, ch. 3
Holton, J.E. Marcus Tullius Cicero. u: Strauss Leo i Cropsey Joseph [ur.] History of political philosophy, str. 144-149
Koplston, F. (1989) Istorija filozofije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Majorov, G.G. (1982) Formiranje srednjovekovne filozofije - latinska patristika. Beograd: Grafos
Markus, R.A. (1967) Augustune. u: Armstrong A. H [ur.] The history of later Greek and Early medieval philosophy, Cambridge, str. 382-386
McIIwain, C.H. (1950) The growth of political thought in the west, from the Greek to the end of the middle ages. New York
Russell, R. (1982) Filozofija, uvod. u: Aurelije Augustin, sveti, O državi Božijoj, Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Strauss, L. (1953) Natural right and history. Chicago: University of Chicago Press
Trape, A. (1982) Teologija. u: Aurelije Augustin, sveti, O državi Božijoj, Zagreb: Kršćanska sadašnjost
West, R., Augustine, St. (1933) Edinburgh
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Teme (1999)
Sociofilozofske ideje Avgustina i Pseudo-Dionizija
Milosavljević Ljubinko M.

Anali Ekon fak Subotica (2000)
Etička odgovornost naučno-istraživačkog rada - radnika
Balj Branko

Inovacije u nastavi (2008)
Uticaj religiozne misli na razvoj pojma beskonačnosti
Dejić Mirko, i dr.

prikaži sve [33]