Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 9 od 16  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 44, br. 4, str. 18-39
Karakteristike i savremeni izazovi međunarodnog monetarnog i finansijskog sistema
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresaradovank@ekof.bg.ac.rs
Projekat:
Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije (MPNTR - 179065)

Sažetak
Funkcionalan međunarodni monetarni sistem (MMS) treba da obezbedi zadovoljavajuću međunarodnu likvidnost i omogući nesmetane tokove novca i kapitala u svetskoj privredi. U uslovima krize od njega se očekuje da olakša protok kapitala radi eliminisanja neravnoteža koje vode krizi. Osnovna poluga MMS-a u posleratnom periodu bila je konvertibilnost dolara u zlato, što je omogućilo da američka valuta postane svetska rezervna valuta. Monetarna politika SAD je u ovom monetarnom sistemu preuzela ulogu kreatora međunarodne likvidnosti. Kad je 1971. godine američki predsednik Nikson ukinuo zlatno pokriće dolara, to je dovelo do raspada Bretonvudskog sistema, dolar je otpočeo slobodno plivanje, ali je do danas zadržao poziciju ključne svetske rezervne valute. Svetska finansijska kriza iz 2008. godine podsetila je na manjkavosti sadašnjeg MMS-a, jer je kolebljiva vrednost dolara nametnula rizik držanja ove valute u deviznim rezervama centralnih banaka. Obnovljeni su prigovori zemalja sa najvećim deviznim rezervama na svetu o 'neodmerenoj privilegiji' SAD u MMS-u, kako je to svojevremeno nazvao Šarl de Gol. Impulsi monetarne politike zemalja čije valute spadaju u klub vodećih svetskih valuta (pre svega SAD, evrozone i Japana) prenose se van granica ovih zemalja i utiču na ostale zemlje u globalizovanoj svetskoj privredi. Ovaj rad ima za dlj da ukaže na posledice sadašnje strukture MMS-a, koju karakteriše dominantna uloga dolara i evra u međunarodnim trgovinskim i finansijskim tokovima. Ispituju se kanali kroz koje se režimi monetarne politike SAD i evrozone prelivaju na međunarodno okruženje i posledice za ostale zemlje.
Reference
Avdjiev, S., Mccauley, R., Mcguire, P. Rapid credit growth and international credit: Challenges for Asia. BIS Working Papers, no. 377, April, Basle: Bank for International Settlements
Avdjiev, S., Chui, M., Shin, H.S. (2014) Non-financial corporations from emerging market economies and capital flows. BIS Quarterly Review, pp. 67-77. December
BIS (2015) 85th annual report. Basle: Bank for International Settlements, 1 April 2014-31 March 2015
BIS (2015) BIS Quarterly Review, (March), Bank for International Settlements, Basle
Borio, C., James, H., Shin, H.S. (2014) The international monetary and financial system, a capital account historical perspective. BIS Working Papers, Basle: Bank for International Settlements, no. 457
Bruno, V., Shin, H.S. (2014) Cross-Border Banking and Global Liquidity. Review of Economic Studies, 82(2): 535-564
Carpenter, S., i dr. (2015) The Federal Reserve's Balance Sheet and Earnings: A Primer and Projections. International Journal of Central Banking, pp. 237-283. March
Caruana, J. (2015) The international monetary and financial system: Eliminating the blind spot. u: Panel remarks at the IMF conference 'Rethinking macro policy III: progress or confusion?', Washington, DC, 16 April 2015
Chen, Q., Filardo, A., He, D., Zhu, F. (2015) Financial Crisis, US Unconventional Monetary Policy and International Spillovers. IMF Working Papers, 15(85): 1
Dorrucci, E., McKay, J. (2011) The international monetary system after the financial crisis. European Central Bank, Frankfurt, Occasional Paper Series, br. 123, (februar), http://www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp123.pdf [Pristup 24/08/11]
ECB (2015) The international role of the euro. Frankfurt am Main: European Central Bank (July)
Eichengreen, B. (2013) 'Pathways to Renminbi Internationalisation'. Internationalisation of the Renminbi: Pathways. Sydney: Implications and Opportunities. Centre for International Finance and Regulation (March)
Eichengreen, B., Park, D., Shin, K. (2013) Growth slowdowns redux: New evidence on the middle-income trap. NBER Working Paper, 18673, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA
Farhi, E., Gourinchas, P., Rey, H. (2011) Reforming the International Monetary System. London: Centre for Economic Policy Research - CEPR
Frankel, J. (1995) Still the lingua franca: The exaggerated death of the dollar. Foreign Affairs, 74,(4), 9-16
Hills, B., Hoggarth, G. (2013) Cross-border bank credit and global financial stability. Bank of England Quarterly Bulletin, vol. 53, no. 2, pp. 126-136
Hofmann, B., Bogdanova, B. (2012) Taylor rules and monetary policy: a global ‘Great Deviation'?. BIS Quarterly Review, pp. 37-49. September
Ito, H., Chinn, M. (2014) The rise of the ‘redback' and the People's Republic of China's capital account liberalization: an empirical analysis of the determinants of invoicing currencies. ADBI Working Paper, no 473
Landau, J.P. (2013) Global liquidity: Public and private. u: Global Dimensions of Unconventional Monetary Policy, Federal Reserve of Kansas City Economic Policy Symposium, 22-24 August, Jackson Hole
Lane, P., McQuade, P. (2014) Domestic credit growth and international capital flows. Scandinavian Journal of Economics, vol 116 (1)
McCauley, R.N., McGuire, P., Sushko, V. (2015) Global dollar credit: links to US monetary policy and leverage. Economic Policy, 30(82): 187-229
Obstfeld, M. (2015) Trilemmas and tradeoffs: Living with financial globalization. BIS Working Papers, no. 480, January, Basle: Bank for International Settlements
Triffin, R. (1960) Gold and the Dollar Crisis The Future of Convertibility. New Haven: Yale University Press
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1504018K
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.

Povezani članci