Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 53  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 10, br. 1, str. 101-124
Gradske opštine u Republici Srbiji
nema

e-adresamarija.pesovic48@gmail.com
Sažetak
Predmet ovog rada su gradske opštine, jedan od oblika lokalne vlasti na najnižem nivou u gradovima. Proces urbanizacije, proširenje gradova i nastajanje novih, stvara potrebu za unutrašnjom decentralizacijom. Do decentralizacije dolazi kada nastane potreba i proceni se da će neki drugi, niži nivo vlasti efikasnije obavljati određene poslove. Zbog velikog broja stanovnika i sve veće teritorije, veliki gradovi se često organizuju dvostepeno. Gradske opštine su rezultat decentralizacije i predstavljaju deo teritorijalne organizacije gradova. Iako nisu jedinice lokalne samouprave, imaju svoju upravu i poslove koje im je delegirala gradska vlast iz sopstvene nadležnosti. Uređenje gradskih opština, njihovi poslovi i način finansiranja, kao i osvrt na uporedna rešenja u regionu, glavna su pitanja koja se razmatraju u ovom radu.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2008-2013) Statut grada Beograda. Sl. list grada Beograda, br. 39/08, 06/10 i 23/13
*** (2013/2016) Statut grada Požarevca. Sl. glasnik grada Požarevca, br. 4 i 15
*** (2008-2016) Statut gradske opštine Savski venac. Sl. list grada Beograda, br. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 i 66/16
*** (2008-2010) Statut gradske opštine Voždovac. Sl. list grada Beograda, br. 43/08, 15/10 i 36/10
*** (2008-2013) Statut gradske opštine Palilula. Sl. list grada Beograda, br. 43/08, 16/10 i 35/13
*** (2008-2011) Statut gradske opštine Grocka. Sl. list grada Beograda, br. 42/08, 17/10 i 59/11
*** (2008/2010) Statut gradske opštine Surčin. Sl. list grada Beograda, br. 44 i 12
*** (2008) Statut gradske opštine Pantelej. Sl. list grada Niš, broj 123
*** (2018) Statut grada Vranja. Sl. glasnik grada Vranja, br. 24
*** (2011-2017) Statut gradske opštine Stari grad. Sl. list grada Beograda, br. 3/11, 9/11, 34/13, 64/13, 4/14, 25/15, 94/16 i 75/17
*** (2008-2015) Statut gradske opštine Novi Beograd. Sl. list grada Beograda, br. 43/08, 12/10, 3/11, 33/13 i 88/15
*** (2010/2013) Statut gradske opštine Zemun. Sl. list grada Beograda, br. 43 i 43
*** (2007) Evropska povelja o lokalnoj samoupravi. Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 70
*** (2007-2016) Zakon o glavnom gradu. Sl. glasnik RS, br. 129/07, 83/14 -dr. zakon i 101/16 - dr. zakon
*** (2008-2019) Statut grada Niša. Sl. list grada Niša, br. 88/08, 143/16 i 18/19
*** (2008/2019) Statut grada Novog Sada. Službeni list Grada Novog Sada, br. 43 i 11
*** (2017) Statut grada Užica. Sl. list grada Užica, br. 25
*** (2007-2018) Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 129/07, 18/16 i 47/18
*** (2007-2018) Zakon o lokalnoj samoupravi. Sl. glasnik RS, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon i 47/2018
*** (2008-2010) Statut gradske opštine Barajevo. Sl. list grada Beograda, br. 44 i 17
*** (2008/2010) Statut gradske opštine Sopot. Sl. list grada Beograda, br. 45 i 12
*** (2008/2010) Statut gradske opštine Čukarica. Sl. list grada Beograda, br. 44 i 15
*** (2008/2012) Statut gradske opštine Palilula. Sl. list grada Niša, br. 123 i 109
*** (2008) Statut gradske opštine Crveni krst. Sl. list grada Niša, broj 123
*** (2010) Statut gradske opštine Požarevac. Sl. glasnik grada Požarevca, broj 2
*** (2008-2010) Statut gradske opštine Kostolac. Sl. glasnik grada Požarevca, br. 2/08, 06/09 i 2/10
*** (2008-2013) Statut gradske opštine Vračar. Sl. list grada Beograda, br. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 i 29/13
*** (2008) Statut gradske opštine Rakovica. Sl. list grada Beograda, br. 39
*** (2008-2010) Statut gradske opštine Zvezdara. Sl. list grada Beograda, br. 43/08, 43/09 i 15/10
*** (2008/2010) Statut gradske opštine Lazarevac. Sl. list grada Beograda, br. 43 i 15
*** (2010) Statut gradske opštine Mladenovac. Sl. list grada Beograda, br. 40
*** (2008-2010) Statut gradske opštine Obrenovac. Sl. list grada Beograda, br. 44/08, 4/10 i 15/10
*** (2006-2017) Zakon o finansiranju lokalne samouprave. Sl. glasnik RS, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 i 96/17
*** (2015) Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2016. godini. Službeni list grada Beograda, br. 81
*** (1990-2014) Ustav Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14
*** (2009) Ustav Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini). Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 25, Amandman I
*** (2008/2012) Statut gradske opštine Medijana. Sl. list grada Niša, br. 124 i 109
*** (2008) Statut gradske opštine Niška banja. Sl. list grada Niša, broj 124
*** (1994-2008) Ustav Federacije BiH. Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 i 88/08
*** (1992-2011) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21/92 -prečišćen tekst, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11
Alimpić, Z. (2009) Reforma prostorne organizacije Beograda kao grada - regiona. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka
Brdarević, Lj. (2009) Finansiranje grada Beograda. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka
Milosavljević, B. (2009) Sistem lokalne samouprave u Srbiji. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština, drugo izdanje
Milosavljević, B. (2015) Dva veka lokalne samouprave u Srbiji - razvoj zakonodavstva (1804-2014). Beograd: Stalna konferencija gradova i opština
Milosavljević, B., Jerinić, J. (2017) Ustavnopravni položaj lokalne samouprave - Ustav Republike Srbije u uporednoj evropskoj perspektivi. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština
Milosavljević, B., Jerinić, J. (2016) Status of Serbian Towns in the Light of Recent Efforts Towards a National Decentralisation Strategy. Hrvatska i komparativna javna uprava, Zagreb, 16(1): 77-106
Pavlović, V., Orlović, S. (2009) Beograd - demokratska metropola. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka
Stalna konferencija gradova i opština (2008) Lokalna samouprava - propisi i praksa. Pravni bilten, Beograd, 1
Urbanistički zavod Beograda (2008) Organizacija i finansiranje glavnog grada. Beograd, publikacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-21197
objavljen u SCIndeksu: 13.08.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka