Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 10 od 53  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 6, br. 1, str. 51-59
Budžetiranje zasnovano na performansama kao instrument efikasne alokacije resursa na nivou lokalnih samouprava Republike Srbije
Mozzart doo., Beograd

e-adresamarijanikod@yahoo.com
Sažetak
Usled problema sa neuređenim i neodrživim sistemom lokalnih javnih finansija, lokalne samouprave Republike Srbije karakteriše netransparentno i nedovoljno efikasno trošenje budžetskih sredstava što se nepovoljno odražava na obim i kvalitet javnih dobara i usluga. Ukazujući na loše upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou, kao moguće rešenje za ove probleme, rad predlaže implementaciju budžetiranja zasnovanog na performansama. Rad opisuje osnovne karakteristike ovog modela budžetiranja koji predstavlja važan deo šireg procesa reformi javnog sektora. Osnovni princip budžetiranja zasnovanog na performansama ogleda u uzročno-posledičnom povezivanju utrošenih budžetskih sredstava i ostvarenih rezultata. Da bi implementacija ovog modela bila moguća, treba sprovesti sijaset promena u raznim sferama čime bi se obezbedili neophodni preduslovi za njegovu implementaciju. Stoga, rad ukazuje na ključne promene koje se moraju sprovesti i opisuje izazove sa kojima bi se lokalne samouprave suočile prilikom implementacije budžetiranja zasnovanog na performansama. U tom smislu posebna pažnja u radu posvećena je razvoju adekvatnog sistema merenja performansi koji treba da omogući evaluaciju efektivnosti i efikasnosti korišćenja javnih resursa i stvori tačnu i pouzdanu osnovu za utvrđivanje odgovornosti za (ne)ostvarenje rezultata.
Reference
Allen, R., Tommasi, D. (2001) Managing public expenditure: A reference book for transition countries. Paris: OECD, pp. 360-361
Brnjas, Z., Stošić, I., Dedeić, P. (2013) Budžetska praksa u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji - stanje i perspektive. u: Treća internacionalna konferencija 'Ekonomija integracije' Znanjem od recesije ka prosperitetu, Zbornik radova, Tuzla, pp. 346
Cvijović, M. (2013) Lokalne finansije u Srbiji - stanje i perspektive razvoja. Savremena politika i upravljanje, 1 (1): pp. 64
Dimitrijević, M. (2016) Performance budgeting as the highest stage of the budget system development. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 55, br. 73, str. 87-103
Fiskalni savet Republike Srbije (2017) Lokalne javne finansije - problemi, rizici i preporuke. pp. 18, dostupno na: http://www.fiskalnisavet.rs/doc/analizestavovi-predlozi/Lokalne javne finansije_Problemi, rizici i preporuke (2017).pdf
Garsombke, H., Schrad, J. (1999) Performance measurement systems: Results from a city and state survey. Government Finance Review, Chicago, Government Finance Officers Association, pp. 9
Hou, Y., Lunsford, R.S., Sides, K.C., Jones, K.A. (2011) State Performance-Based Budgeting in Boom and Bust Years: An Analytical Framework and Survey of the States. Public Administration Review, 71(3): 370-388
Karmakar, R. Performance budget: History, meaning, steps and stages. dostupno na: http://www.yourarticlelibrary.com
Kecman, M. (2010) Koncept finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji. Industrija, vol. 38, br. 3, str. 155-175
Mikesell, J. (1999) Fiscal administration: Analysis and applications for the public sector. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 5th ed. pp. 185-186
Robinson, M., Last, D. (2009) A basic model of performance: Based budgeting. International Monetary Fund, pp. 2
Stojanović, P., Lapčević, M. (2017) Značaj fenomena učinaka u javnom sektoru. Glasnik Prava, Kragujevac, (2): pp. 121
Vujović, D. (2013) Studija o delotvornom korišćenju indikatora performansi u procesu izrade budžeta i planova u javnom sektoru. u: Kreiranje indikatora performansi u cilju unapređenja učinka programskih budžeta u Srbiji, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Zinyama, T., Nhema, A.G. (2016) Zimbabwe Performance-Based Budgeting: Concepts and Success Factors. Public Policy and Administration Review, 4(1):
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TrendPos1801051N
objavljen u SCIndeksu: 15.11.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka