Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 48  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 19, br. 3, str. 227-239
Primena geografskih informacionih sistema u javnim uslugama
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresavsenic@kg.ac.rs
Ključne reči: geografski informacioni sistemi (GIS); zdravstvo; spasilačke službe; lokalna uprava
Sažetak
Sa daljim razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija i sve većim korišćenjem pametnih telefona, značaj geografskih informacionih sistema (GIS) će nesumnjivo nastaviti da raste. Tome u prilog ide i činjenica da je u poslednjoj deceniji geotehnologija označena kao jedna od najbrže rastućih tehnologija, pored biotehnologije i nanotehnologije. Iako se GIS sve više primenjuje u Republici Srbiji, čini se da je njegova upotreba kod pojedinih pružaoca značajnih javnih usluga svedena samo na prikazivanje prostornih podataka sa limitiranim mogućnostima za analiziranje istih - što predstavlja suštinu upotrebe GIS-a. Svrha ovog rada je da ukaže na izuzetan analitički potencijal koji GIS ima u oblasti pružanja i unapređenja različitih usluga od javnog interesa. U radu su korišćeni primeri dobre prakse u domenu zdravstvenog sistema, održavanja javnog reda i mira, spasilačkih službi i lokalne uprave. Navedeni primeri pokazuju da korišćenje analitičke komponente GIS-a u svakodnevnom radu pomenutih službi može učiniti njihov rad transparentnijim za javnost i znatno efikasnijim. Na taj način, analitička komponenta GIS-a omogućava donosiocima odluka da racionalnije upravljaju limitiranim raspoloživim resursima, pritom pružajući veći stepen kvaliteta usluge građanima.
Reference
Andrienko, N., Andrienko, G. (2007) Intelligent Visualisation and Information Presentation for Civil Crisis Management. Transactions in GIS, 11(6): 889-909
Blatt, A.J., Blatt, A.J. (2014) Geospatial Medicine. u: Health, Science, and Place, Cham: Springer Nature, str. 101-110
Brownstein, J.S., Freifeld, C.C., Madoff, L.C. (2009) Digital Disease Detection - Harnessing the Web for Public Health Surveillance. New England Journal of Medicine, 360(21): 2153-2157
Campbell, H., Masser, I. (1992) GIS in local government: some findings from Great Britain. International Journal of Geographical Information Systems, 6(6): 529-546
Coppock, J.T., Rhind, D.W. (1991) The history of GIS. Geographical information systems. Principles and Applications, 1(1): 21-43
Cova, T.J. (1999) GIS in emergency management. u: Longley P.A., Goodchild M.F.Maguire D.J.Rhind D.W. [ur.] Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Applications, and Management, New York, NY: John Wiley & Sons, pp. 845-858
ESRI (2006) Law enforcement: GIS best practices. Redlands, CA, USA, ESRI Press
ESRI (2008) Geography matters. Redlands, CA, USA, ESRI Press
ESRI (2008) Case study: ESRI GIS Software enables SEDA to attract new business to Savannah. Retrieved November 10, 2017, from www.esri.com/library/casestudies/seda.pdf
Forkuo, E.K., Quaye-Ballard, J.A. (2013) GIS based fire emergency response system. International Journal of Remote Sensing and GIS, 2(1): 32-40
Geggie, P. (1999) Mapping and serial crime prediction. u: Lavigne N., Wartell J. [ur.] Crime Mapping: Case Studies: Success in the Field, Washington, DC: Police Executive Research Forum, 109-116
Haklay, M., Antoniou, V., Basiouka, S., Soden, R., Mooney, P. (2014) Crowdsourced Geographic Information Use in Government. New York: World Bank Publications
Jacoby, S., Smith, J., Ting, L., Williamson, I. (2002) Developing a common spatial data infrastructure between State and Local Government--an Australian case study. International Journal of Geographical Information Science, 16(4): 305-322
Jovanović, V., Đurđev, V., Srdić, Z., Stankov, U. (2012) Geografski informacioni sistemi. Beograd: Univerzitet Singidunum
Longley, P., Goodchild, M., Maguire, D.J., Rhind, D.W. (2001) Geographic Information Systems and Science. New York: John Wiley & Sons
Longley, P., Batty, M. (2003) Advanced Spatial Analysis: the CASA Book of GIS. Redlands, CA: ESRI, Inc
Ostfeld, R., Glass, G., Keesing, F. (2005) Spatial epidemiology: an emerging (or re-emerging) discipline. Trends in Ecology & Evolution, 20(6): 328-336
Roth, N.M., Kiani, M.F. (1999) A 'Geographic Information Systems' Based Technique for the Study of Microvascular Networks. Annals of Biomedical Engineering, 27(1): 42-47
SEDA (2007) Annual report: Staff and Educational Development Association. Retrieved September 20, 2017, from http://www.seda.org/savannah/17/about-seda.html
Setia, S., Singh, S., Mathur, A., Makkar, D.K., Pal, V. (2017) Health care and geomedicine: A review. World Journal of Environmental Biosciences, 6(1): 1-3
Vlada Republike Srbije (2010) Strategija uspostavljanja infrastukture prostornih podataka u Republici Srbiji za period od 2010. do 2012. godine. http://www.geosrbija.rs, 24. decembar 2017
Voerkelius, U., Glavina, J., Specht-Mohl, C., Schilcher, M. (2008) Upravljanje zemljištem/katastar u Srbiji - GIS priručnik za lokalne samouprave u Srbiji. Beograd, RS: Stalna konferencija gradova i opština
Williams, L.A., Ulrich, C.M., Larson, T., Wener, M.H., Wood, B., Campbell, P.T., Potter, J.D., McTiernan, A., de Roos, A.J. (2008) Proximity to Traffic, Inflammation, and Immune Function among Women in the Seattle, Washington, Area. Environmental Health Perspectives, 117(3): 373-378
World Health Organization http://www.who.int, November 5. 2017
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/ekonhor1703227S
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2018.
Creative Commons License 4.0