Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 31, br. 1, str. 19-30
Model ocene kvaliteta obrade na bazi statistike zemljišta
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TP 6918.A: Optimalna tehnološko tehnička rešenja za tržišno orijentisanu biljnu proizvodnju

Sažetak
Obrada izlaže zemljište uticaju različitih mehanizama fizičke dekompozicije direktno ili indirektno, suštinski menjajući njegovu mehaničku strukturu. Između ostalih, jedan od mogućih pristupa u analizi kvaliteta svake predviđene operacije i procesa obrade u celini svodi se na uspostavljanje funkcionalnih veza između operativnih parametara primenjene mehanizacije i rezultujuće raspodele čestica obrađenog zemljišta. U ovom radu je, u svojstvu preliminarnog koraka, predložena i eksperimentalno potvrđena primenjivost log-hiperboličke funkcije za opisivanje raspodela veličina čestica obrađenog zemljišta. Obrada zemljišta je mehaničko usitnjavanje zemljišnih frakcija. Stoga je kontrola kvaliteta oranja koncept koji podrazumeva analizu veličina čestica zemljišta i funkciju njihove raspodele koja je obično drugačija od normalne (Gausovog modela). Sledeći opštu praksu, u izvesnim situacijama koriste se faktori asimetrije S (SS) i zaravnjenja F (SF). U radu se analiziraju rezultati pet eksperimenata gde se koriste faktori F=F(S) i SF=SF(SS), a rezultat modeliranja bi koristio za kontrolu kvaliteta rada.
Reference
Barndorf-Nielsen, O. (1977) Exponentially decreasing distributions for the logarithm of particle size. Proc. R. Soc., London, A, 353, str. 401-419
Bhatia, J.C., Durst, F. (1988) LHPDF - A PC package for estimating parameters of the log-hyperbolic distribution, moments and mean parameters. Report LSTM 230/T
Đević, M., Oljača, M., Topisirović, G. (1990) Primena kombinovanih agregata u obradi zemljišta i setvi. u: Mehanizacija u agrokompleksu - zbornik radova, Obrenovac, str. 110-118
Đević, M., Novaković, D., Mileusnić, Z.I., Miodragović, R. (1998) Pokazatelji rada traktorsko mašinskog agregata u oranju. Revija - Agronomska saznanja, Novi Sad, vol. 8, br. 3-4, str. 79-83
Đević, M., Miodragović, R., Ljubanović-Ralević, I., Bajkin, A., Mileusnić, Z. (2001) Istraživanje optimalnih parametara racionalne obrade zemljišta, setve i nege ratarskih i povrtarskih kultura. Izveštaj projekta 12M12
Kačinskij, N. (1958) Mehaničeskij i mikroagregatnij sostav počvi, metodi ego izučenija. Moskva
Korunović, R.M., Stojanović, S.V. (1989) Praktikum pedologije. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Miodragović, R. (2003) Proizvodne mogućnosti traktora u oranju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 1-2, str. 12-19
Mileusnić, Z.I., Đević, M., Miodragović, R. (2004) Energetski parametri rada traktora u obradi zemljišta. Traktori i pogonske mašine, vol. 9, br. 4, str. 66-71
Petrović, D.V., Mileusnić, Z.I. (2004) O modeliranju raspodele veličina agregata zemljišta nakon dopunske obrade tanjiranjem. Poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 2, str. 17-24
Petrović, V.D., Đević, M., Mileusnić, Z. (2005) An approach in describing the physical structure of tillaged ground. u: Proc. of the 9-th Int. congr. on mechaniz. and energy in agriculture & Int. conf. of CIGR Sec, Izmir, Turkey, str. 30-35, IV
Petrović, V.D., Đević, M., Mileusnić, Z. (2006) Some relationships between the skewness and flatness factors in a cultivated soil structure. u: Proc. of the XVI World Congress, 64-th VDI-MEG Int. Conference agricultural engineering, Bonn, Germany, str. 191-193
Xu, T.H., Durst, F., Tropea, C. (1993) The three-parameter log-hyperbolic distribution and its application to particle sizing. Atomization and Sprays, vol. 3, str. 109-124
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka