Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 78  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 75, br. 3, str. 389-394
Žene u logistici - lepo i uzvišeno
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

e-adresas.tadic@sf.bg.ac.rs
Ključne reči: žena; logistika; privlačnost; lepota; uzvišenost; status
Sažetak
Logistika, kao naučna i inženjerska oblast, i žena, sa specifičnim intelektualnim, naučno-istraživačkim sklonostima, se privlače. Privlačnost žene i logistike u ovom radu analizirana je kroz koncept filozofskih razmišljanja o lepom i uzvišenom. Logistički lanac je izuzetno kompleksan sistem koji obuhvata veliki broj različitih elemenata, aktivnosti, učesnika. Prisutni su različiti, najčešće konfliktni ciljevi, a optimizacija lanca je nerazdvojiva od optimizacije logističkih sistema kao nosioca njegove realizacije. Jednovremena i sveobuhvatna optimizacija svih karika lanca je cilj, izazov, motiv i potreba. Rešavanje ovih problema zahteva različite vrline, znanja, veštine. Teži se lepoti, skladu odvijanja tokova sa svim karakteristikama promenljivosti, slučajnosti. Sa druge strane, istinska vrlina je uzvišena, a žene poseduju istinske vrline. Žene, kao arhitekte logističkih lanaca, pronalaze najbolje kombinacije karakteristika procesa i sistema. Pored uzvišenog, žene imaju sklonost ka lepom, a moć lepote u uzvišenom stvara novu dimenziju vrline. Pored teorijske analize veze žene i logistike, u radu su prikazani i podaci o obrazovanju, učešću i statusu žena inženjerki logistike u svetu i Srbiji.
Reference
*** (2016) Mudrost djece jednog afričkog plemena posramila je cijeli svijet. https://www.6yka.com/novosti/mudrost-djece-jednog-africkog-plemena-posramila-je-cijeli-quotcivilizovaniquot-svijet?fbclid=IwAR0GYZ-QPDIEQBrwkc6nYuAqgzesqW532D667h9RV-3BRs1Qu6jfd5OjYRjQ [Accessed: 01.0
Adams, S. (2014) Companies do better with women leaders (but women need more confidence to lead), study says. Forbes, https://www.forbes.com/sites/susanadams/2014/08/05/companies-do-better-with-women-leaders-but-women-need-more-confidence-to-lead-study-says/#9fffefb5ffc8 [Accessed: 01.03.2020.]
AWESOME, Gartner (2019) Women in supply chain research. AWESOME, https://www.awesomeleaders.org/wp-content/uploads/2019/05/AWESOME-2019GartnerReport_CSCMP.pdf [Accessed: 01.03.2020.]
AWESOME (2019) Action agenda: Making waves: Seven smart moves to make bigger waves for women's leadership. AWESOME, https://www.awesomeleaders.org/wp-content/uploads/2019/09/AWESOME-Action-Agenda-2019-091519.pdf [Accessed: 01.03.2020.]
Bossel, H. (1994) Modellbildung und Simulation. Konzepte, Verfahren und Modelle zum Verhalten Dynamischer Systeme. Braunschweig: Vieweg-Verlag
Mccrea, B. (2018) Women in the supply chain: How far have we come?. Logistics Management, https://www.logisticsmgmt.com/article/women_in_logistics_how_far_have_we_come [Accessed: 01.03.2020.]
Miller, C. (2020) More women needed in supply chain management. MHI, http://s354933259.onlinehome.us/mhi-blog/more-women-needed-in-supply-chain-management/ [Accessed: 01.03.2020.]
Newman, M. (2010) Networks: An introduction. New York: Oxford University Press
Robinson, A. (2020) Women in logistics: Leading top-level supply chain and logistics operations. GlobalTranz Company - Cerasis, https://cerasis.com/women-in-logistics/ [Accessed: 01.03]
Tadić, S. (2020) Žene u logistici. u: Knjiga kratkih sadržaja Naučno stručne konferencije 'Žene u inženjerstvu', Beograd: Inženjerska akademija Srbije, 05.03, pp. 19-22
Zečević, S. (1995) Model optimizacije logističkih lanaca u uslovima funkcionisanja robno-transportnih centara. Beograd: Saobraćajni fakultet, doktorska disertacija
Zečević, S. (2006) Robni terminali i robno-transportni centri. Beograd: Saobraćajni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika2003389T
primljen: 10.04.2020.
prihvaćen: 16.04.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci