Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 91  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 60, br. 90, str. 207-223
Nadzor državne vlasti nad lokalnom samoupravom u Vidovdanskom ustavu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresanebojisa.maksimovic@gmail.com
Ključne reči: Vidovdanski ustav; lokalna samouprava; državni nadzor; kontrola zakonitosti i celishodnosti
Sažetak
Pitanje oblika nadzora koju državna vlast vrši nad lokalnom samoupravom bilo je vrlo aktuelno u periodu donošenja Vidovdanskog ustava. Rad prati njegov razvoj od ustavnih nacrta Vesnićeve i Pašićeve vlade preko izmena i dopuna u Ustavnom odboru do konačnog usvajanja u Ustavotvornoj skupštini juna 1921. godine i donošenja Zakona o opštoj upravi i Zakona o oblasnoj i sreskoj samoupravi aprila 1922. godine. Analizirana su ustavna i zakonska rešenja koja su regulisala pravni položaj državnih organa u oblastima i srezovima, organa lokalne samouprave i njihovi međusobni odnosi. Državni nadzor nad lokalnom samoupravom, u prvom redu oblasnom, razmatran je u kontekstu nadzora nad njenim aktima i organima. Posebno je prikazan nadzor nad oblasnim finansijama, koliko zbog značaja za funkcionisanje oblasne samouprave toliko i zbog ograničenja kome je bila izložena. Cilj istraživanja je da ukaže na pravne odnose centralne uprave i lokalne samouprave u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, utemeljene Vidovdanskim ustavom i Zakonom o oblasnoj i sreskoj samoupravi.
Reference
*** (1922) Zakon o oblasnoj i sreskoj samoupravi od 26. aprila 1922. godine. Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 92, 28. april
*** (1922) Uredba o poslovnom redu u oblasnoj skupštini od 7. jula 1922. godine. Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 190, 20. avgust
*** (1921) Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 142a, 28. jun
*** (1922) Zakon o opštoj upravi od 26. aprila 1922. godine. Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 92, 28. april
*** (1921) Izveštaj Ustavnog Odbora Ustavotvorne Skupštine o nacrtu Ustava i Tekst Ustava, kako je primljen u Ustavnom Odboru. Beograd
*** (1921) Nacrt ustava vlade Nikole Pašića. u: Nacrt Ustava 1921 - predlozi, dopune, mišljenja i primedbe na projekat Vidovdanskog ustava
*** (1921) Nacrt ustava vlade Milenka Vesnića. u: Nacrt Ustava 1921 - predlozi, dopune, mišljenja i primedbe na projekat Vidovdanskog ustava
Jovanović, S. (1921) Nacrt novoga ustava. Politika, 17. april, br. 4664
Maksimović, N. (2020) Savez zemljoradnika i lokalna samouprava u Ustavnom odboru Ustavotvorne skupštine Kraljevine SHS. Pravni horizonti, III, br. 3, 150
Marković, L. (1920) Protiv federalizma. u: Novi život, Beograd, knj. II, 293
Marković, L. (1920) Dva pravca ili dve ideje. u: Novi život, Beograd, knj. I, 4-6
Marković, L. (1920) O nemogućnosti centralizma u administraciji. u: Novi život, Beograd, knj. I, 321-325
Stefanović, J. Osnovni principi oblasne samouprave. bez izdavača, 11, 14-15
Šišić, F. (1920) Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1914-1919. Zagreb: Matica hrvatska
Ustavotvorna skupština Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1921) Stenografske beleške - rad Ustavnog odbora Ustavotvorne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca - debata o načelu o Nacrtu Ustava. Beograd, I
Ustavotvorna skupština Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1921) Stenografske beleške - rad Ustavnog odbora Ustavotvorne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca - debata u pojedinostima o Nacrtu Ustava. Beograd, III
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-32306
primljen: 19.05.2021.
prihvaćen: 27.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0