Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:28

Sadržaj

članak: 8 od 91  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 10, br. 2, str. 399-412
Normativna ovlašćenja organa lokalne samouprave u Srbiji
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresajelena.jerinic@pravnifakultet.rs, bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: lokalna samouprava; opšti akti; skupština opštine; skupština grada; normativna funkcija lokalne samouprave; nadležnosti lokalne samouprave; Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Sažetak
Lokalnim propisima, iz izvorne i poverene nadležnosti lokalne samouprave, uređuju se brojni odnosi značajni za kvalitet života i ostvarivanje prava, obaveza i pravnih interesa građana i drugih lica. Pitanja donosilaca, vrste, karaktera i pravne snage ovih propisa na sličan način uređivana su u većini naših ustava i propisa o lokalnoj samoupravi. Prema važećim propisima, nosilac normativnih ovlašćenja u okvirima lokalne samouprave jeste lokalna skupština, kao njen najviši organ. Međutim, i pored ustavnih i zakonskih odredaba koje na to upućuju, i u praksi drugih lokalnih organa, sreću se brojni akti koji su po svojoj prirodi opšti pravni akti i kojima se na izvorni način pokušava urediti neko pitanje iz delokruga lokalne samouprave. Takve akte Ustavni sud je poslednjih godina redovno stavljao van snage, a na osnovu analize tih odluka autori izvlače određene zaključke u pogledu normativnih ovlašćenja organa lokalne samouprave u našem današnjem sistemu.
Reference
Dimitrijević, M. (1969) Uloga uprave u normativnoj delatnosti skupština društve-no-političkih zajednica. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 8
Himmsworth, C.M.G. (2015) The European Charter of Local self-government: A treaty for local democracy. Edinburgh
Josipović, R., et al. (2019) Priručnik za izradu propisa lokalne samouprave. Beograd, u štampi
Jovičić, M. (2006) Lokalna samouprava. Beograd
Jović, M., Kovačevič, M. (1967) Normativna delatnost društveno-političkih zajednica. Beograd
Kraljević, I. (1980) Normativna funkcija općine. Pravni život: list za pravna pitanja i praksu, 11
Lukić, R. (1994) Uvod u pravo. Beograd
Milosavljević, B. (2015) Dva veka lokalne samouprave u Srbiji - razvoj zakonodavstva, 1804-2014. Beograd
Milosavljević, B., Jerinić, J. (2016) Status of Serbian towns in the light of recent efforts towards a national decentralisation strategy. Hrvatska i komparativna javna uprava, 16(1), 77-106
Mitkov, V. (1984) Izvorna normativna ovlašćenja opštine i usklađivanje njenih propisa sa ustavom i zakonom. Pravni život: list za pravna pitanja i praksu, 12
Moreno, A.M. (2012) Local government in the member states of the European Union: A comparative legal perspective. Madrid
Nenadović, G. (2018) Izrada zakona i podzakonski akata i nomotehničke specifičnosti prenošenja prava Evropske unije. u: Vasić R. [ur.] Nomotehnika i pravničko rasuđivanje, Beograd
Omejec, J., Banić, S. (2010) Diferencijacija propisa i općih akata u budućoj praksi Ustavnog suda i Upravnog suda u povodu Zakona o upravnim sporovima. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2
Stevandić, D. (2018) Autonomna uredba - teorijskopravno određenje i pozitivnopravni okviri. Pravni zapisi, vol. 9, br. 1, str. 75-95
Stevandić, D. (2012) Uredbe u pravnom poretku Republike Srbije. Pravni zapisi, vol. 3, br. 2, str. 411-428
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-23969
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2010)
Načelo zakonitosti i krivično delo zloupotreba službenog položaja
Jovančević Nedeljko

Gl Adv komore Vojvodine (1993)
O normativističkoj koncepciji geneze morala - u delima Radomira Lukića
Nikolić Dušan

Strani pravni život (2021)
Common Law pravna norma
Šite Damir A.

prikaži sve [7]