Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 31, br. 4-6, str. 17-28
Otklanjanje nedostataka u radu organa uprave putem preporuka lokalnog ombudsmana
Zaštitnik građana Grada Novog Sada

e-adresaaleksandargrujic@gmail.com
Sažetak
Stepen ostvarivanja, primene i poštovanja ljudskih sloboda i prava u svakoj konkretnoj državi pokazuje na određeni način razvijenost države. Svaka država, koja je ustanovljena i počiva na demokratskim principima, teži da se slobode i prava građana poštuju i ostvaruju u što većoj meri i obimu. U tom smislu posmatrano, veoma važan segment prilikom realizacije pojedinih prava i sloboda građana, jeste potpuna posvećenost i želja države, a samim tim i organa uprave da građanima omoguće ostvarivanje ovih prava. Institucija ombudsmana se u savremenom društvu pojavljuje kao određeni korektivni elemenat, elemenat društvenog sistema koji ima zadatak da nepravilnosti i nezakonitosti u postupanju organa uprave prema čoveku kao pojedincu prepozna, na njih reaguje i otkloni ih.
Reference
*** (2008) Statut grada Novog Sada. Službeni list Grada Novog Sada, br.43/08 - prečišćen tekst
*** (2008) Odluka o zaštitniku građana. Službeni list Grada Novog Sada, br. 47
*** (2005-2007) Zakon o zaštitniku građana. Službeni glasnik RS, br. 79/05 i 54/07
*** (2002-2009) Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom ombudsmanu. Službeni list AP Vojvodine, br.23/02, 5/04, 16/05 i 18/09-promena naziva akta
*** (2007) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik RS, br. 129
Grujić, A., Uzelac, O. (2012) Pravni opseg postupanja lokalnog ombudsmana posmatran kroz prizmu problema koji se javljaju u svakodnevnom radu. u: “Pravnički dani prof, dr Slavko Carić”, naučni skup, Zbornik radova, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, str. 82-91
Grujić, A., Dostanić, M. (2013) Saglasnost osnivača na opšta akta javnog preduzeća na lokalnom nivou. u: “Pravnički dani prof. dr Slavko Carić”, X tradicionalni međunarodni naučni skup, Zbornik radova, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija, str. 22-35
Grujić, A. (2013) Institucija lokalnog ombudsmana u Srbiji i Španiji sa posebnim osvrtom na proceduru izbora lokalnog ombudsmana. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 7-9, str. 90-101
Grujić, A. (2012) Lokalni ombudsman u Srbiji - promene ili 'status quo'?. Pravo - teorija i praksa, vol. 29, br. 10-12, str. 41-52
Konja, V., Grujić, A., Matić, D., Milić, B. (2014) The role of sexes in leader-membar exchange: Women's leadership perspective. u: International Conference PILC, Opatija, Hrvatska
Konja, V., Matić, D., Uzelac, O., Grujić, A. (2014) Criticism of leadership scholarship and education: The case of Serbia. u: Advanced Education and Management (ICAEM2014), International Conference, Beijing, China
Milenković, D. (2010) Nastanak, razvoj i problemi kontrolnih tela u Srbiji posle 5. oktobra. u: Pavlović Dušan [ur.] Razvoj demokratskih ustanova u Srbiji, Beograd: Fondacija Heinrich Böll, 95-105
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp1406017G
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka