Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 6, br. 7, str. 25-39
Kapaciteti i potencijali institucije lokalnog ombudsmana u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresasneska152@gmail.com, milenkovic.dejan1@gmail.com
Ključne reči: lokalna samouprava; javna uprava; lokalni ombudsman; zaštitnik građana; institucionalni kapacitet; saradnja
Sažetak
Ovaj članak ima za cilj da prikaže na koji način funkcionišu lokalni ombudsmani u Srbiji. Članak analizira podatke do kojih se došlo kroz dostupne pravne izvore, kao i one do kojih se došlo empirijskim istraživanjem, sprovedenim tokom novembra 2011. godine. Tekst se sastoji iz tri celine: jedna je posvećena kapacitetima institucije, a pre svega službe (kancelarije) lokalnih ombudsmana; druga analizira kvalitet rada ombudsmana i kvalitet rada lokalnih organa vlasti koje ovaj organ kontroliše; treća se bavi odnosom između institucija ombudsmana na različitim nivoima vlasti (lokalnih, pokrajinskog i republičkog ombudsmana), načinom obogaćivanja kvaliteta rada ove institucije i odnosima sa drugim organima lokalne vlasti. Kao merni instrument kvaliteta rada ovog instituta analizira se korisnost ovog organa za građane u smislu njihove zaštite od zloupotreba i doprinosa ovog organa jačanju odgovornosti organa vlasti, kao i jačanju demokratske kulture društva.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2005-2007) Zakon o zaštitniku građana. Sl. glasnik RS
*** (2002-2007) Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine. Sl. glasnik RS
*** (2002) Zakon o lokalnoj samoupravi. Sl. glasnik RS
*** (2002) Odluka o Pokrajinskom ombudsmanu. Službeni list APV, broj 23, od 31. dec
*** (1997) Doc H/Ombudsman (97) 1, Ombudsmen, Parliamentary Commissioners, mediator and persons dischariging similar functions in member states of the Council of Europe. Strazbur, comparative study, 30. jun, Doc H/Ombudsman (97)1
Jovičić, M. (1969) Ombudsman - čuvar zakonitosti i prava građana. Beograd: Institut za uporedno pravo
Lilić, S. (2008) Upravno pravo - upravno procesno pravo. Beograd: JP Službeni glasnik
Lilić, S., Milenković, D., Kovačević-Vučo, B. (2002) Ombudsman - međunarodni dokumenti, uporedno pravo, zakonodavstvo i praksa. Beograd: Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Referencijalni centar (HRRC)
Milenković, D. (2010) u: Čamarnik Borič, Jelena Manić, Biljana Ledeničan [ur.] Konferencije: Narodna skupština Republike Srbije i nezavisni državni organi/tela, zbornik radova, Beograd: Narodna skupština Republike Srbije - UNDP
Milenković, D. (2010) Nastanak, razvoj i problemi kontrolnih tela u Srbiji posle 5. oktobra. u: Pavlović Dušan [ur.] Razvoj demokratskih institucija u Srbiji - deset godina posle, Beograd: Fondacija Heinrich Böll, 95-105
Milosavljević, B. (2010) Upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje
Radinović, D. (2001) Ombudsman i izvršna vlast - institucija ombudsmana na početku XXI vijeka. Beograd: Službeni glasnik
Wieslander, B. (1994) The Parliamentary ombudsman in Sweden. The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka