Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 3, br. 1, str. 25-35
Da li nam je potreban lokalni ombudsman - zaštitnik ljudskih prava
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: lokalni ombudsman; lokalna samouprava; javna služba; opštinska skupština
Sažetak
Institucija ombudsmana na lokalnom i regionalnom nivou vlasti nije nepoznata u svetu. U pogledu organizacije ove institucije zastupljeni su različiti modeli: pored državnih ombudsmana, u federalnim državama srećemo i ombudsmane na nivou država članica, potom postoje i regionalni i lokalni ombudsmani, kao i opšti i specijalizovani. Svaka od tih institucija deluje u okvirima svoje nadležnosti. U Republici Srbiji Ombudsman se ustanovljava na lokalnom nivou samo ako se smatra daje ova institucija potrebna, da se može organizovati i finansirati. Danas je ova institucija ustanovljena u svega četrnaest gradova i opština u Srbiji od ukupno 167 opština i gradova. Staje uzrok ovako malom broju ustanovljenih građanskih branilaca (ombudsmana) na nivou jedinica lokalne samouprave? Prvi razlog je u zakonskoj neobaveznosti, a drugi u suštinskom nerazumevanju položaja i uloge lokalnog ombudsmana. Naime, u lokalnim političkim strukturama on se doživljava kao nezavisna politička ličnost koja će imati pravo da kontroliše zakonitost njihovog rada, pa se doživljava kao opasnost za vršenje lokalne vlasti. Treći razlog je problem stručnog i finansijskog kapaciteta, naročito malih opština U malim i siromašnijim opštinama vrlo je teško naći odgovarajući stručni kadar, budući da uloga ombudsmana pretpostavlja, pre svega stručnost, radno iskustvo, ugled u društvu i sl. Pitanje političke nepristrasnosti je otvoreno, jer nije pronađen mehanizam za uspostavljanje potpune političke neutralnosti. Njega postavlja skupština opštine na predlog predsednika opštine ili nadležnog radnog tela. Ova činjenica govori o tome da je teško postići političku nepristrasnost u punom smislu. Drugi problem samostalnosti je finansiranja njegovog rada. Treći razlog je pitanje dužine trajanja njegovog mandata. Ukoliko se mandat lokalnog ombudsmana vezuje za mandat skupštine, onda i ova činjenica dovodi u pitanje njegovu političku nezavisnost i nepristrasnost.
Reference
*** (2005) Decision about the civil protector for the town of Belgrade. Official gazette of town of Belgrade, br. 25
Anderson, S.V. (1968) Proposals and politics. u: Anderson [ur.] Ombudsman for American Government?, New York, str. 155
Đorđević, J. (1967) Political system. Belgrade, str. 636
Gellhorn, W. (1967) Ombudsman and others: Citizen's protectors in nine countries. Cambridge, MA: Harvard University Press
Jovičić, M. (1969) Ombudsman guardian of legality and citizens rights. Belgrade
Lilić, S., Milenković, D., Kovačević-Vučo, B. (2002) Ombudsman international documents, comparative law, legislature and practices. Belgrade: Committee of lawyer human rights
Lilić, S. (1991) Why the new Constitution left the Serbia without a ombudsman. Archive for legal and social science, Belgrade, br. 2-3
Milosavljević, B. (2001) Ombudsman protector of citizens rights. Belgrade: CAA
Radinović, D. (2001) Ombudsman and executive power. Belgrade
Rowat, D.C., ur. (1965) The Ombudsman: Citizen's defender. London, itd: Allen and Unwin
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka