Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Eksperimentalno-teorijska analiza ponašanja stubova spregnutog preseka od čelika i betona opterećenih lokalnom silom pritiska
aSaobraćajni institut 'CIP', Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresavlayoshi@yahoo.com, ladovic1@yahoo.com, dkukaras@gmail.com
Ključne reči: spregnut presek; cev ispunjena betonom; lokalno opterećenje; granična nosivost
Sažetak
Rad sadrži prikaz eksperimentalnog istraživanja sprovedenog na stubovima spregnutog preseka opterećenih lokalnom silom pritiska. Poprečni preseka stuba je čelična cev ispunjena betonom, dok je opterećenje u stub unošeno posredno preko čelične pločice. Dimenzije kvadratne pločice su varirane u tri vrednosti, a granična nosivost lokalno opterećenih stubova je upoređivane sa kontrolnim uzorcima koji su bili opterećeni preko celokupne površine poprečnog preseka. U radu je dat prikaz karakterističnih naponsko deformacijskih dijagrama.
Reference
Bešević, M., Vlajić, Lj. (2010) Sanacija adaptacija i dogradnja objekta u Nemanjinoj ulici br. 9 u Beogradu. u: Kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije (XIII), Zlatibor-Čigota, str. 445-452
Bešević, M.T., Landović, A., Kukaras, D., Trujić, T. (2010) Analiza nosivosti spregnutih AB okruglih stubova sa krutim čeličnim profilima. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, br. 19, str. 79-91
Bilinc, M. (2010) Analiza ponašanja stubova spregnutog preseka od čelika i betona opterećenih lokalnom, centričnom silom pritiska. Subotica: Građevinski fakultet novembar, diplomski rad
Han, L., Liu, W., Yang, Y. (2008) Behaviour of concrete-filled steel tubular stub columns subjected to axially local compression. Journal of Constructional Steel Research, 64, str. 377-387
Landović, A. (2010) Eksperimentalno - teorijska modelska analiza mogućnosti ojačanja centrično pritisnutih ab stubova sprezanjem sa čeličnim cevima. Subotica: Građevinski fakultet, magistarski rad
Sakino, K., Nakahara, H., Morino, S., Nishiyama, I. (2004) Behavior of centrally loaded concrete-filled steel-tube short columns. Journal of Structural Engineering, vol. 130, br. 2, Feb., pp 180-188
Vlajić, L., Kovačević, T. (1989) Ispitivanje efekata sprezanja Beton-Eksmal-Čelik u slučaju centrično pritisnutih stubova. u: Simpozijum Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, Dubrovnik, str. 296-303
Vlajić, L., Landović, A. (2010) Analiza mogućnosti ojačavanja armirano-betonskih stubova sprezanjem sa čeličnim cevima. u: 13. Kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor-Čigota, Srbija,, str. 433-438
Vlajić, L., Bešević, M., Landović, A., Kukaras, D. (2010) Numerička analiza nosivosti pritisnutih spregnutih stubova od armiranog betona i čelika. Izgradnja, vol. 64, br. 9-10, str. 513-520
Yang, Y., Han, L. (2009) Experiments on rectangular concrete-filled steel tubes loaded axially on a partially stressed cross-sectional area. Journal of Constructional Steel Research, 65(8-9): 1617-1630
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2012.

Povezani članci