Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
Shvatanje Boga, religije i smrti u esejima i romanima Ernesta Sabata
Sindikat prosvjete Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

e-adresamadzgalj.ana@gmail.com
Ključne reči: Ernesto Sabato; samoća; religija; smrt; Bog; egzistencijalizam; agnosticizam; teizam-ateizam
Sažetak
Rad je u cjelini posvećen načinu sagledavanja pojmova Boga, religije i smrti u esejima i romanima argentinskog književnika Ernesta Sabata. U radu se nastoji ukazati na koji se način odnos prema Bogu može definisati, kako na osnovu Sabatove biografije, tako i na osnovu njegovih eseja i romana. U uvodu rada se navode osnovni biografski podaci sa akcentom na dva događaja, koja su obilježila posljednje decenije Sabatovog života. Razmotrena su pitanja Sabatovog sagledavanja Boga, religije i smrti, kao i mogućnosti Sabatovog deklarisanja u religioznom smislu. U centralnom dijelu, istraživanje Sabatovog odnosa prema navedenim pojmovima sprovedeno je na primjerima zbirke eseja ,,Pojedinac i Univerzum", zatim eseja ,,Pre kraja" i ,,Otpor", i romana: ,,Tunel" i ,,O junacima i grobovima". Zaključeno je da se Sabatov odnos prema Bogu mijenjao u različitim periodima života i od djela do djela, zavisno od životnih okolnosti u kojima je živio i stvarao.
Reference
Pavlović-Samurović, Lj. (1993) Leksikon hispanoameričke književnosti. Savremena administracija
Sabato, E. (2005) Pojedinac i univerzum - izabrani eseji. Gradac
Sabato, E. (2017) O junacima i grobovima. Plato
Sabato, E. (2017) Tunel. Plato
Sabato, E. (2004) Otpor. AED Studio
Sabato, E. (2018) Pre kraja. Akademska knjiga
Soldatić, D. (2002) Prilozi za teoriju novog hispanoameričkog romana. Filološki fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/sinteze9-26812
primljen: 09.01.2020.
prihvaćen: 22.01.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Sinteze (2017)
Sabatova duhovna kriza - put od nauke do književnosti
Čanović Ana R.

Kultura (2015)
Bum i novi tokovi hispanoameričke proze
Kovačević-Petrović Bojana

Kultura (2016)
Istinite laži Marija Vargasa Ljose
Kovačević-Petrović Bojana